górne tło

#EKOrEWOLUCJA: 12 tys. paneli słonecznych na dawnym składowisku

MPO Kraków planuje ekologicznie zagospodarować teren zrekultywowanego w latach 1992-1994 pierwszego etapu składowiska w Centrum Ekologicznym Barycz. Do tej pory z dawnego składowiska pozyskiwany był metan, który następnie przetwarzany był na energię elektryczną. Teraz MPO Kraków chce dołożyć do tego panele słoneczne, aby uzyskiwać jeszcze więcej prądu.

Cała zabudowa systemu fotowoltaicznego wraz z niezbędną infrastrukturą zajmie obszar 10 hektarów i stanie na niej 12 tys. paneli słonecznych o wymiarach 1 na 2 m o mocy 340 W każdy. Szacowana wielkość produkcji energii elektrycznej wyniesie około 3600 MWh/rok.

Energii z dużym zapasem wystarczy na zapewnienie zasilania dla wszystkich instalacji do przetwarzania odpadów w Centrum Ekologicznym Barycz, a nadwyżka będzie oddawana do sieci.

Aktualnie inwestycja jest na etapie planowania i oczekiwany czas realizacji to dwa lata.

#EKOrEWOLUCJA ekorewolucja banner