górne tło

Nowy Ambasador Francji w murach Urzędu Miasta Krakowa

W środę, 21 listopada nowy Ambasador Francji w Polsce J.E. Frédéric Billet złożył kurtuazyjną wizytę Prezydentowi Miasta Krakowa Jackowi Majchrowskiemu. Towarzyszył mu Konsul Generalny Francji w Krakowie, Frédéric de Touchet.

Dyplomata zadeklarował chęć rozwijania współpracy na szczeblu samorządowym, oraz intensyfikacji kontaktów z partnerskim miastem Bordeaux. Podczas rozmowy przywołano aktywną działalność byłego Mera tego miasta, Alaina Juppé, niegdyś premiera Francji, zasiadającego obecnie w Trybunale Konstytucyjnym, kontynuującego dążenie do zacieśniania więzów między samorządami.

Pan Ambasador podziękował Prezydentowi Krakowa za wsparcie udzielane Konsulatowi Generalnemu Francji, a tym samym umożliwianie dogodnych warunków dla jego działalności. Prezydent Majchrowski w ciepłych słowach wyraził się o aktywności Pana Konsula de Touchet.

Obecnie wszystkie kraje europejskie stoją w obliczu transformacji ekologicznej, nie wyłączając Krakowa, podejmującego intensywne działania proekologiczne, m.in. poprzez walkę z zanieczyszczeniem powietrza. Pan Ambasador chciałby, aby świadomość o transformacji czy wręcz zielonej rewolucji była widoczna nie tylko na szczeblu rządowym, lecz również wśród obywateli. Prezydent Majchrowski poinformował o pierwszych wyrokach, jakie zapadają w konsekwencji niestosowania się do obowiązujących zakazów stosowania  paliw stałych.

Pan Ambasador Billet jest zadowolony z wysokiego poziomu nauczania języka francuskiego na krakowskich uczelniach, biorąc pod uwagę deklarowane przez wiele firm, zarówno francuskich jak i polskich, zapotrzebowanie na pracowników posługujących się tym językiem. Z uznaniem wypowiadał się o wielkiej popularności Krakowa na świecie, co potwierdza  ogromna ilość turystów, corocznie odwiedzających nasze miasto. Wspomniał także o chęci nawiązania współpracy z Krakowem przez francuskie miasto Angoulême, w którym corocznie odbywa się Międzynarodowy Festiwal Komiksu. Zaoferował również pełne wsparcie przy podtrzymywaniu i dynamizacji kontaktów polsko-francuskich na szczeblu samorządowym. 

Zobacz zdjęcia ze spotkania w OTOFoto Kronice Miasta Krakowa