górne tło

Konferencja „Pełno(s)prawny Student”

Fundusz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, konkursy „Uczelnia dostępna” i „Projektowanie uniwersalne” oraz kluczowe aspekty funkcjonowania w środowisku akademickim osób z niepełnosprawnością wzroku – to tematyka XIII konferencji „Pełno(s)prawny Student”. Wydarzenie odbędzie się w czwartek, 14 listopada w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, budynek A-V, przy ul. Prądnickiej 80.

W tym roku w gronie ekspertów znajdą się między innymi: Mariusz Zielonka z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Piotr Krasiński z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Anna Marciniak z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dr Anna Rdest z Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego.

W tym roku tematyka konferencji dotyczyć będzie funduszu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, konkursów w ramach Osi III POWER – „Uczelnia dostępna” i „Projektowanie uniwersalne”. Poznamy też kluczowe aspekty funkcjonowania w środowisku akademickim osób z niepełnosprawnością wzroku. Uczestnicy konferencji będą też mieli okazję zapoznać się z wiedzą na temat echolokacji – niedocenianej umiejętności w poruszaniu się osób niewidomych i słabowidzących.

Zaproszeni eksperci z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz przedstawiciele środowisk uczelni wyższych i organizacji pozarządowych podzielą się wiedzą, doświadczeniami oraz uwagami związanymi z wyżej wymienionymi zagadnieniami.

Współorganizatorem konferencji jest Gmina Miejska Kraków oraz Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II.

Program konferencji [pdf]

Pełno(s)prawny Student