górne tło

Awaryjny remont na ulicy Witkowickiej

We wtorek, 12 listopada prowadzony będzie awaryjny remont nawierzchni fragmentu ulicy Witkowickiej. W związku z tym wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu.

Roboty będą realizowane na odcinku ok. 300 m - od mostu na rzece Bibiczanka w kierunku al. 29 Listopada. Na tym fragmencie ulica Witkowicka zostanie zamknięta. Pojazdy będą kierowane drogami objazdowymi: ul. Dożynkową,ul.  Siewną, al. 29 Listopada.

Realizacja prac będzie uzależniona od warunków atmosferycznych.