górne tło

Szkolenia dla przedsiębiorców i sprzedawców alkoholu

Wszystkich chętnych przedsiębiorców i sprzedawców napojów alkoholowych zapraszamy na specjalistyczne szkolenia, które realizowane są w ramach Krakowskiego Porozumienia – Dobre Praktyki w Zakresie Odpowiedzialnej Sprzedaży Alkoholu oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. Organizatorem szkoleń jest Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniach: sprzedawców, managerów i właścicieli sklepów prowadzących sprzedaż alkoholu. Osoby chętne do udziału w szkoleniu prosimy o kontakt z Wydziałem  Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa:

Zgłaszający się do udziału w szkoleniu powinni podać liczbę osób mających wziąć w nim udział, informację o charakterze wykonywanej pracy (sprzedawca, manager/właściciel) oraz dane kontaktowe .