górne tło

Konkurs - Zobacz podziemia Rynku

Redakcja Miejskiej Platformy Internetowej (MPI) "Magiczny Kraków" serdecznie zaprasza do udziału w konkursie, w którym nagrodami są bilety na zwiedzanie podziemi Rynku.

Nagrody zostaną rozlosowane wśród osób, które nadeślą prawidłowe odpowiedzi na pytania:

1. U wylotu jakiej ulicy umiejscowione były osady kowali?

2. Ile grobów odkryto podczas badań archeologicznych podziemi Rynku w latach 2005-2010?

3. W którym roku był pierwszy najazd Tatarów na Kraków?

Odpowiedzi (zawierające imię, nazwisko, adres i nr kontaktowy nadawcy) prosimy przesyłać do dnia 22 września br., do godz. 8.00 na adres: magiczny.krakow@um.krakow.pl. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w tym samym dniu. Laureaci, o terminie i sposobie odbioru nagród zostaną poinformowani indywidualnie.

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez UMK swoich danych osobowych na potrzeby konkursu".