górne tło

Bezpieczeństwo

Informacje na temat zachowania bezpieczeństwa sanitarnego w czasie odwiedzania cmentarzy.

Zachowaj dystans

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną do odwołania obowiązuje następująca zasada przemieszczania się. Pieszo jednocześnie mogą się poruszać osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie:

Zasłaniaj usta i nos

Wciąż aktualny jest obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego – także na terenie cmentarzy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby kultu religijnego.

Obostrzenia podczas zgromadzeń

W obszarze czerwonym zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać pod warunkiem, że:

Maksymalna liczba osób mogących jednocześnie przebywać w obiektach kultu religijnego (kaplicach) administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie (oprócz osób sprawujących kult religijny):

Patrole policji i straży miejskiej:

W pobliżu cmentarzy i na ich terenie odbywać się będą patrole policji i straży miejskiej.


(Powrót)