górne tło

„Human Week” - zadbaj o zdrowie psychiczne

Rozpoczął się I Tydzień Zdrowia Psychicznego „Human Week” organizowany przez Szpital Uniwersytecki we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa oraz Uniwersytetem Jagiellońskim. Inicjatywa, która potrwa do 11 października, to okazja, by zatrzymać się na chwilę w codziennym pędzie i skupić na zdrowiu psychicznym. Ułatwią to wykłady, warsztaty, spotkania ze specjalistami, seanse filmowe i wieczory poetyckie.

– Mieszkańcom Krakowa proponujemy wiele przedsięwzięć skupionych na trosce o zdrowie. Realizujemy szereg programów profilaktycznych i szczepień skierowanych do różnych grup krakowian. Tylko w ostatnim miesiącu uruchomiliśmy zapisy do kilkunastu z nich, a także zaprosiliśmy do badań i konsultacji w ramach krakowskich Dni Zdrowa i Światowego Dnia Serca. Programy i inicjatywy dotyczą różnych obszarów, wśród których temat zdrowia psychicznego zajmuje bardzo ważne miejsce – mówi Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa ds. polityki społecznej i komunalnej.

Zaburzenia psychiczne dotykają dziś coraz większą liczbę osób, nie tylko dorosłych, ale też dzieci i młodzież. Tempo życia, stres, brak czasu na odpoczynek i regenerację – wszystko to przekłada się nie tylko na formę fizyczną, ma także duży wpływ na kondycję psychiczną.


Krakowski Tydzień Zdrowia Psychicznego „Human Week” to przedsięwzięcie, które ma na celu zainteresowanie krakowian tematem zdrowia psychicznego, zwiększenie wiedzy o zagrożeniach w tym zakresie i możliwościach szukania pomocy, a także koncentruje się  na walce ze stygmatyzacją osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi.

– Choroby psychiczne są bardzo podstępne, w wielu przepadkach nie zdradzają symptomów i o problemach osób z naszego otoczenia dowiadujemy się wtedy, kiedy już potrzeba jest interwencja. Dlatego warto podkreślić, że I Krakowski Tydzień Zdrowia Psychicznego ma za zadanie uświadamiać, dać narzędzia i wyczulić na innych – podkreśla Marcin Jędrychowski, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego.

W programie znalazły się wykłady i warsztaty poświęcone zdrowiu psychicznemu oraz pokazy filmowe i wieczory poetyckie  nawiązujące do tej tematyki. „Human Week” to także możliwość rozmowy ze specjalistami obecnymi w neutralnej i przyjaznej przestrzeni miasta.

Organizatorzy podkreślają, że uczestnictwo w „Human Week” jest niezobowiązujące i nie łączy się z diagnozowaniem – to po prostu dobra okazja, by zatrzymać się na chwilę i zadbać o kondycję swojej psychiki.

– Zdrowie psychiczne to bardzo ważny temat, a problemy w tej sferze są coraz powszechniejsze. W tygodniu poświęconym temu zagadnieniu zapraszamy do refleksji i otwartych rozmów. Oswójmy wspólnie temat zaburzeń psychicznych i depresji, nie stygmatyzujmy osób dotkniętych takimi problemami, pomagajmy wracać do aktywności zawodowej i dobrego funkcjonowania w społeczeństwie – mówi Elżbieta Kois-Żurek, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.

Program I Tygodnia Zdrowia Psychicznego „Human Week”

poniedziałek, 7 października

wtorek, 8 października

środa, 9 października

czwartek, 10 października

piątek, 11 października

Dodatkowo:

Więcej informacji na stronie internetowej wydarzenia oraz na Facebooku. Dodatkowe informacje również na łamach dwutygodnika miejskiego „Kraków.pl”.