górne tło

Szopka frankfurcko-krakowska

W ramach partnerstwa miast Frankfurtu i Krakowa w dniach 30 września – 3 października 2019 r. odbyły się warsztaty szopkarskie dla uczniów szkół podstawowych z obydwu miast. Pod pilnym okiem znanego krakowskiego szopkarza pana Andrzeja Malika grupa 20 uczniów w wieku 9-13 lat z dużym zaangażowaniem i twórczą pasją budowała wspólną szopkę krakowsko-frankfurcką.

Zajęcia odbywały się codziennie w godzinach 10.00 – 14.00 w Muzeum Krakowa w oddziale Celestat. W naszym mieście nie ma chyba zresztą lepszego miejsca na budowę szopek – można tam bowiem podziwiać wystawę unikatowych dzieł jakimi są szopki krakowskie – wpisane na Listę Reprezentatywną Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO. Prezentowane szopki pochodzą ze zbiorów szopkarzy. Oprócz nagrodzonych dzieł mistrzów muzeum prezentuje szopki wykonane przez dzieci, młodzież oraz rodziny. Uczniowie z Krakowa i Frankfurtu mogli więc na miejscu szukać inspiracji i wzorować się na niezwykłych eksponatach zebranych w Celestacie. Ale takich inspiracji w ogóle nie potrzebowali – młodzi szopkarze tryskali dosłownie pomysłami – po zapoznaniu się z podstawowymi technikami wykonania szopki krakowskiej oraz wykonaniu szkieletu szopki z tektury i listewek drewnianych za pomocą szablonu, rozpoczęło się kolorowe szaleństwo oklejenia ścian szopki staniolami i papierami kolorowymi. Padały co jakiś czas kontrolne pytania kto może wykonać jakie dodatkowe figury – pojawiły się więc kolejno smok, aniołki, diabeł, śmierć, ale również husarz na koniu, krowy i owieczki, samoloty czy charakterystyczny symbol Frankfurtu „Hammering Man”, kinetyczna rzeźba bezustannie wykuwająca sukces i bogactwo tego miasta. Detale architektoniczne wykonane zostały z modeliny, drewna lub staniolu, a witraże za pomocą folii przezroczystej, farby i  bibuły. Obowiązywała absolutna swoboda artystyczna i dowolność jeśli chodzi o dobór kolorów i przedstawianych figur – ważnym wymogiem było natomiast przedstawienie charakterystycznych elementów architektonicznych obu miast. Krakowsko-frankfurcka szopka stała się więc fantazyjną kompilacją Kościoła Mariackiego, Sukiennic, Ratusza Römer, frankfurckiej wieży telewizyjnej oraz słynnych drapaczy chmur, ozdobioną herbami naszych miast. Gotową szopkę uczniowie wraz ze swoimi opiekunami i rodzicami przekazali 3 października br. na ręce  Anny Korfel-Jasińskiej, Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa. Ich marzeniem jest, aby szopka wzięła udział w dorocznym grudniowym konkursie szopkarskim na Rynku Głównym. Wspólnie z krakowskimi uczniami ze szkoły podstawowej nr 34 planują jej zgłoszenie. Zapewne wygrana nie jest dla młodych szopkarzy kwestią najistotniejszą – kluczowe jest zaprezentowanie tej niezwykłej pracy, którą stworzyli wspólnymi siłami. Dla nich ona już jest najpiękniejsza!

Organizowane przez Urząd Miasta Krakowa wraz z naszym miastem partnerskim Frankfurtem oraz panią Barbarą Lange, prezes Stowarzyszenia Polskiej Szkoły w Eschborn warsztaty uzupełnione były dla uczniów z Frankfurtu zwiedzaniem miasta oraz Muzeum Podziemnego, udziałem w Święcie Jedności Niemiec organizowanym przez Konsulat Generalny Niemiec w Muzeum Inżynierii Miejskiej oraz zajęciami szycia czapki Krakuski w „Żywej Pracowni”. W czwartek 3 października br., po przekazaniu szopki, grupa przygotowała dodatkowo specjalną, wyjątkowo ozdobną czapkę dla Nadburmistrza Frankfurtu nad Menem Petera Feldmanna, którą przekażą mu osobiście, po powrocie do Frankfurtu, w Ratuszu Römer.