górne tło

Nie bądź obojętny w obliczu przemocy!

Przemoc w rodzinie to sytuacje, w których osoby jej doświadczające są narażone na krzywdę, ból, utratę zdrowia a nawet życia. Wśród naszych bliskich i znajomych nie ma zapewne nikogo obojętnego na takie zachowania, a każdy z nas spotkał w swoim życiu osobę, która doświadcza lub w przeszłości doświadczała przemocy w rodzinie. Zdarza się również, że osobami, które doświadczają przemocy ze strony najbliższych, są seniorzy.

Formami przemocy, które najczęściej dotykają seniorów, oprócz przemocy fizycznej, są przemoc psychiczna i ekonomiczna. Przykre słowa od osób najbliższych, wyśmiewanie, wyzwiska, krzyki, obrażanie i poniżanie, a także zabranianie kontaktów ze znajomymi lub innymi członkami rodziny – to często spotykana w odniesieniu do seniorów przemoc psychiczna. Może również dochodzić do zaniedbywania, które ma miejsce, gdy osoby starsze lub niepełnosprawne nie mają zapewnionego jedzenia, opieki medycznej, nie otrzymują leków przepisanych przez lekarza lub leki specjalnie nie są wykupowane przez osoby, które powinny się opiekować osobą starszą.

Coraz częściej specjaliści zauważają, że w relacji z osobą starszą może pojawiać się przemoc finansowa. Dzieje się tak wówczas, gdy członkowie rodziny zabierają seniorowi jego pieniądze, zmuszają do finansowania niechcianych zakupów lub zaciągania kredytów i pożyczek, nakłaniają do zmian w zapisach testamentu lub wymuszają darowizny posiadanego majątku.

Wszystkie wymienione zachowania niosą krzywdę i nie pozwalają spokojnie i bezpiecznie żyć. Dlatego jeśli jesteś seniorem i Tobie lub komuś, kogo znasz, dzieje się krzywda, warto porozmawiać z zaufanymi osobami – sąsiadami, przyjaciółmi, innymi członkami rodziny – aby pomogli i wsparli Cię w odzyskaniu spokoju. Możesz porozmawiać z lekarzem, powiedzieć mu o doznawanej krzywdzie. Lekarz udziela pomocy medycznej, ale także ma obowiązek względem osoby doświadczającej przemocy znaleźć wsparcie, może spisać z nią Niebieską Kartę, dzięki której uruchomiona zostanie pomoc innych służb, np. pracownika socjalnego, policjanta, a jeśli będzie konieczne – również pomoc prawnika lub psychologa.

W Krakowie od kilku lat prowadzimy działania mające na celu podnoszenie świadomości mieszkańców oraz pracowników instytucji zobowiązanych do przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jest to realizowane w ramach kampanii informacyjnej „Bądźmy wrażliwi!”. Odsłona tej kampanii w 2019 r. wiąże się m.in. z publikacją spotu, zwracającego uwagę na przemoc w rodzinie wobec seniorów. Spot został przygotowany bezpłatnie przez studentów Krakowskiej Szkoły Filmowej im. Wojciecha Jerzego Hasa i będzie wyświetlany w pojazdach komunikacji miejskiej oraz dostępny na stronach internetowych krakow.pl i mops.krakow.pl.

Zachęcamy Państwa do jego obejrzenia, ale przede wszystkim do najważniejszego – reagowania w sytuacjach, gdy ktoś doświadcza przemocy. Prosimy wówczas o kontakt z jedną z poniżej wskazanych instytucji:

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

os. Krakowiaków 46
tel.: 12 425 81 70
faks: 12 644 45 05
oodp.krakowiakow@caritas.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Radziwiłłowska 8B
Całodobowy numer interwencyjny: 12 421 92 82
www.oik.krakow.pl
sekretariat@oik.krakow.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

tel. 12 616 54 08

bezpłatna infolinia – Niebieska Linia, tel. 800 12 00 02

policja – 112 lub 997