górne tło

Radni z wizytą w ZSP nr 9

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Edukacji odbyło się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Krakowie przy ul. Romana Prawocheńskiego 7.

Podczas posiedzenia Komisji Edukacji priorytetową sprawą okazała się kwestia budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9, który został powołany w 2012 r.. Znajduje się na obrzeżach Nowej Huty i od dłuższego czasu boryka się z problemami infrastrukturalnymi.

Ewelina Sitarz, dyrektor zespołu informowała, że mimo iż szkoła wielokrotnie miała zostać zamknięta, obecnie jest ona jedną z nielicznych publicznych placówek, która oferuję edukację dla najmłodszych w tym rejonie Krakowa. Zwracała również uwagę, że okolice szkoły stają się coraz bardziej atrakcyjne dla rodzin, które przeprowadzają się z centrum na obrzeża miasta. Tym samym Zespół Szkolno-Przedszkolny staje się powoli za mały dla wychowanków.

Obecnie w szkole uczy się ponad 270 podopiecznych. Wśród nich są również uczniowie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Szkoła może pochwalić się salami sensorycznymi, specjalnie przygotowanymi świetlicami oraz specjalistami (m.in. logopedą),  którzy są do dyspozycji każdego dnia.

Problemem jest brak stołówki oraz kuchni w szkole. Obiady są serwowane w formie cateringu, a wychowankowie konsumują posiłki na korytarzach szkoły. Kolejnym aspektem jest droga dojazdowa do szkoły, która pozbawiona jest pobocza, chodnika oraz oświetlania i jest niebezpieczna zarówno dla uczniów, jak i kierowców.

W trakcie Komisji Edukacji radni jednogłośnie przyjęli wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa o zabezpieczenie w Budżecie Miasta na 2020 rok środków finansowych na nowy budynek przedszkola wraz z potrzebną infrastrukturą.