górne tło

Celem otwarta przestrzeń publiczna pod estakadami kolejowymi

Miasto pracuje wspólnie z PKP PLK w zakresie ustalenia warunków i zasad, na podstawie których gmina posiadałaby tytuł prawny do realizacji pod estakadami kolejowymi celów miejskich – ciągów pieszo-rowerowych i infrastruktury towarzyszącej.

– 1 sierpnia miasto wysłało do PKP PLK projekt porozumienia w sprawie dzierżawy terenów pod estakadą. Nigdy nie mówiliśmy o możliwości nabycia tych terenów, ponieważ formalnie jest to niemożliwe z punktu widzenia prawa – zaznacza Jerzy Muzyk, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju.

 

W 2018 r. odbył się konkurs pod auspicjami oddziału krakowskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich w zakresie wizji zagospodarowania terenów pod estakadą. – Teraz przeszliśmy do etapu konkretyzującego te wizje, chcemy omówić jakie są możliwości i oczekiwania Miasta i mieszkańców co do zagospodarowania terenu na odcinku między ul. Kopernika a Miodową – mówi Jerzy Muzyk.

Wszystkie działania zmierzają w kierunku, by stworzyć tam przestrzeń publiczną. – Chcemy, by był to teren otwarty z ciągiem pieszo-rowerowym. To jest projekt wieloletni, w tym momencie musimy się skoncentrować na stworzeniu ogólnej koncepcji. Dokładanie poszczególnych elementów będzie wynikiem konsultacji, które trwają – informuje Jerzy Muzyk.

Najbliższe spotkanie konsultacyjne w sprawie zagospodarowania terenów pod estakadami odbędzie 2 i 15 października.