górne tło

Nowy przejazd dla rowerów

Trasy rowerowe przy al. Solidarności oraz rozwiązania komunikacyjnie w rejonie powstającej w Prokocimiu siedziby Szpitala Uniwersyteckiego – to tylko niektóre z tematów poruszanych w interpelacjach i zapytaniu przez radnych Łukasza Gibałę i Michała Drewnickiego.

Jak przekonuje w swoim zapytaniu do Prezydenta Miasta Krakowa radny Łukasz Gibała, w związku z budową nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu, zaistniała konieczność rozbudowy infrastruktury transportowej prowadzącej bezpośrednio do poszczególnych budynków szpitala. Zgodnie z powszechnie dostępnymi informacjami, planowane jest wprowadzenie nowego rozwiązania drogowego w rejonie ulicy Macieja Jakubowskiego. Niestety – twierdzi radny - nie uwzględniono tam realizacji ciągów pieszo-rowerowych lub ścieżek rowerowych. Radny pyta więc, czy możliwa jest zmiana koncepcji przebudowy ulicy Macieja Jakubowskiego i wprowadzenie ścieżek rowerowych lub szlaku pieszo-rowerowego w ciągu tej ulicy?

W jednej ze swoich interpelacji radny Drewnicki prosi o informację, kto był autorem spotu radiowego o „Januszu i Grażynie”, który zachęcać miał do kupowania biletu okresowego komunikacji miejskiej w Krakowie. Radny pyta, czy zewnętrzne firmy brały udział w jego realizacji i jaki był koszt stworzenia spotu?

Radny Michał Drewnicki otrzymał od mieszkańca wiadomość dotyczącą tras rowerowych przy alei Solidarności. Wynika z niej, że nie zrealizowano projektu budżetu obywatelskiego o nazwie "Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż alei Solidarności". Mieszkaniec ten, a wraz z nim radny, twierdzą iż zasadne byłoby wykonanie nowego przejazdu dla rowerów, wspólnego z przejściem dla pieszych na ulicy Ujastek, jak również należałoby wykonać nowy projekt organizacji ruchu uwzględniający wykonanie przejazdu dla rowerów na ulicy Ujastek.