górne tło

Pierwsza pomoc – bezpłatne szkolenia dla krakowian

Dobiega końca cykl szkoleń dla mieszkańców Krakowa z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego. Warsztaty, organizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK we współpracy z Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym, są ogólnodostępne i bezpłatne. W najbliższą sobotę, 30 listopada, będzie ostatnie spotkanie w tym cyklu.

Do udziału w projekcie w ramach programu „Bezpieczny Kraków” przystąpiło sześć dzielnic: II – Grzegórzki, VI – Bronowice, VII – Zwierzyniec, X – Swoszowice, XI – Podgórze Duchackie oraz XVI – Bieńczyce.

Warsztaty mają zwiększyć wśród krakowian poziom umiejętności udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia. Obejmują m.in.:

Szkolenia odbywają się w grupach maksymalnie 15-osobowych. Są prowadzone w soboty w godzinach rannych. Każde szkolenie trwa sześć godzin.

Zajęcia prowadzone s przez doświadczonych instruktorów Szkoły Ratownictwa Medycznego Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, którzy są również czynnymi pracownikami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Harmonogram szkoleń:

Dzielnica II - Grzegórzki:

Dzielnica VI - Bronowice:

Dzielnica VII - Zwierzyniec:

Dzielnica X - Swoszowice:

Dzielnica XI - Podgórze Duchackie:

Dzielnica XVI - Bieńczyce:

Zapisy na warsztaty prowadzone są poprzez formularze zapisów, dostępne na stronie internetowej Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. Ostateczny termin zgłoszeń to godz. 14.00 w dniu poprzedzającym szkolenie. Liczba miejsc ograniczona.

Dodatkowe informacje na temat warsztatów można znaleźć także stronie internetowej programu „Bezpieczny Kraków” oraz na Facebooku.