górne tło

Budżet obywatelski – znamy ostateczną listę projektów

Znamy już ostateczną listę projektów, na które będzie można głosować w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Znalazło się na niej 118 zadań ogólnomiejskich i łącznie 439 dzielnicowych. Głosowanie rozpocznie się 28 września i potrwa do 7 października.

Przypomnijmy, w tym roku krakowianie złożyli do BO łącznie 949 projektów – 224 ogólnomiejskie i 725 dzielnicowych. 557 pomyślnie przeszło weryfikację formalno-prawną, a autorzy blisko stu projektów odrzuconych odwoływali się od tego wyniku.

Z pełną listą można się zapoznać na stronie budzet.krakow.pl. Tradycyjnie najwięcej pomysłów dotyczy zieleni, ale nie brakuje też tych z zakresu infrastruktury drogowej i chodnikowej, kultury, sportu i rekreacji czy społecznych.

 

– Środki na budżet obywatelski są większe, a tym samym apetyt na realizację zadań wzrósł. Ponad 250 projektów więcej niż w zeszłym roku, rekordowa dzielnica XVIII ze 100 projektami – to tylko przykłady. Z punktu widzenia miasta najważniejsze jest jednak to, aby liczba złożonych projektów i ich realizacja przełożyła się na dalszą aktywność mieszkańców – mówi Mateusz Płoskonka, zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK.

Autorzy projektów będą teraz promować swoje pomysły i zabiegać o jak największe poparcie w zbliżającym się głosowaniu. O tym, które najbardziej zasługują na wsparcie zdecydują wszyscy krakowianie (bez względu na wiek), którzy wezmą udział w głosowaniu. To odbywać się będzie w internecie – za pośrednictwem dedykowanej platformy budzet.krakow.pl oraz w zorganizowanych na terenie miasta punktach – na papierowych kartach do głosowania.

Głosując w punkcie trzeba będzie podać imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL/kod identyfikujący nadany przez Urząd Miasta Krakowa dla osób niemających nr PESEL oraz numer i nazwę dzielnicy zgodnie z adresem zamieszkania. Trzeba będzie mieć przy sobie dowód osobisty. Aby zagłosować przez internet, konieczna będzie wcześniejsza rejestracja na platformie: podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numer PESEL, a dla osób które go nie mają daty urodzenia i płci, numeru telefonu komórkowego oraz numeru i nazwy dzielnicy zgodnie z adresem zamieszkania.

Każdy mieszkaniec będzie mógł zagłosować tylko raz – wskazując po trzy projekty ogólnomiejskie i dzielnicowe. Zadania oceni w skali od 1 do 3 punktów. Przedsięwzięcia, które zdobędą łącznie największą liczbę punktów znajdą się na liście rankingowej. Do realizacji zostaną wybrane te, które uzyskają najwyższą liczbę punktów, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na budżet obywatelski.

Ogłoszenie wyników nastąpi 23 października.