górne tło

Pomoc dla dzieci z ośrodków cudzoziemców

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć we współpracy z Ośrodkiem dla Cudzoziemców w Lininie organizują zbiórkę rzeczy potrzebnych dzieciom w nowym roku szkolnym. Intencją organizatorów jest nie tylko pomoc materialna, ale przede wszystkim zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci.

Centrum pomocy organizuje zbiórkę wszelkich potrzebnych rzeczy dla dzieci przebywających w ośrodkach dla cudzoziemców. Przydatne są szeroko rozumiane materiały i pomoce szkolne. Centrum, które działa na rzecz praw człowieka chce, aby akcja zmotywowała dzieci nauki w nowym roku szkolnym. Wśród potrzebnych rzeczy znajdują się:

Również Ośrodek jako placówka wychowawcza i mieszkalna potrzebuje wsparcia materialnego. W tej chwili potrzebne są głośniki, radioodtwarzacz, środki czystości do pomieszczeń, sprzętów kuchennych i łazienek, mopy sznurkowe i wiadra oraz nieelektryczne, tradycyjne czajniki.

Wszystkie upominki zbierane są w siedzibie Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, ul. Krowoderska 11/7, 31-141 Kraków.

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć oferuje również bezpłatne wsparcie prawne dla osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i dyskryminacją, w tym osobom ubogim, ofiarom przemocy domowej, cudzoziemcom i uchodźcom.