górne tło

Coraz wiecej skontrolowanych palenisk

Od 1 września nie można w Krakowie palić węglem ani drewnem. Od początku miesiąca do straży miejskiej zgłaszane są interwencje dotyczące palenia w piecach.

Do środy, 11 września strażnicy miejscy odebrali blisko 40 zgłoszeń od mieszkańców w sprawie łamania zakazu spalania paliw stałych. Funkcjonariusze przeprowadzili 200 kontroli. Ujawnili osiem wykroczeń, nałożyli cztery mandaty karne na kwotę 1000 zł, wobec czterech sprawców wszczęte zostało postępowanie w sprawie o wykroczenie.

System kontroli palenisk jest koordynowany przez Wydział ds. Jakości Powietrza UMK. W tym sezonie grzewczym zespół złożony ze strażników miejskich, pracowników Wydziału ds. Jakości Powietrza oraz inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska przeprowadzi ponad 4,5 tys. kontroli.


Mieszkańcy mogą zgłaszać przypadki palenia w piecach pod numerem alarmowym 986 lub za pomocą aplikacji Powietrze Kraków.

Zadzwoń 986 lub wyślij raport z aplikacji Powietrze Kraków