górne tło

„Każdy jest komuś potrzebny” – rusza 8. edycja projektu

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” ogłasza ósmą edycję projektu „Każdy jest komuś potrzebny”. Jego głównym celem jest promowanie wolontariatu oraz rozwijanie wśród uczniów postaw prospołecznych, a także współdziałanie na rzecz społeczności klasowej, szkolnej i lokalnej. Zwieńczeniem projektu jest konkurs o statuetkę SuperWolo 2019. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 września.

Projekt „Każdy jest komuś potrzebny” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych klas IV-VI oraz ich wychowawców w Krakowie i powiecie krakowskim. W trakcie zajęć uczniowie, wspólnie z prowadzącymi, poszukają odpowiedzi na pytania: „W jaki sposób mogę pomagać?”, „W jaki sposób mogę poprosić o pomoc?”, „Jak się czuję, kiedy pomagam?”, „Jak się czuję, kiedy ktoś mi pomaga?”, „Na czym polega różnica między pomaganiem a wolontariatem?”, „Jakie cechy powinien posiadać superwolontariusz?” (w projekcie nazywany „SuperWolo”), „W jaki sposób sam mogę stać się SuperWolo?”. Podczas zajęć warsztatowych, uczniowie mogą też doświadczyć z jakimi ograniczeniami zmagają się osoby niepełnosprawne, co wpływa nie tylko na wzrost poziomu wiedzy, ale również na rozwój empatii.  

Owocem projektu „Każdy jest komuś potrzebny” będzie zainicjowanie wspólnego działania na rzecz społeczności klasowej, szkolnej lub lokalnej. Dla klasy, która zrealizuje najciekawszy projekt, przewidziana jest nagroda – statuetka SuperWolo 2019.

Czas i miejsce realizacji projektu

Zajęcia lekcyjno-warsztatowe zostaną przeprowadzone na terenie szkół, które zostaną wyłonione w drodze konkursu. Pierwsze zajęcia planowane są we wrześniu. Dokładne daty będą ustalane indywidualnie z dyrekcjami i nauczycielami poszczególnych szkół. Będą się one składały z dwóch spotkań po 90 minut. Spotkania zostaną poprowadzone w oparciu o wcześniej przygotowane scenariusze. Zajęcia poprowadzą pracownicy i wolontariusze Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”.

Sposób zgłaszania szkół do udziału w projekcie

Zajęcia zostaną przeprowadzone na terenie pięciu szkół podstawowych z Krakowa i powiatu krakowskiego. Każda z placówek będzie mogła wskazać po jednej klasie, w której odbędą się warsztaty. O tym, jakie szkoły i klasy finalnie będą uczestniczyć w projekcie, zdecyduje list motywacyjny, w którym dyrektorzy szkół, wychowawcy poszczególnych klas lub opiekunowie szkolnych kół wolontariatu przekonają organizatorów, że to właśnie ich szkoła powinna wziąć udział w projekcie. List powinien zawierać maksymalnie dwie strony formatu A4 (technika wykonania – dowolna).

Zgłoszenia należy przesyłać do 15 września drogą elektroniczną na adres: wolontariat@mimowszystko.org lub tradycyjną pocztą na adres: Biuro Młodych Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, ul. prof. S. Myczkowskiego 4, 30-198 Kraków, z dopiskiem „Każdy jest komuś potrzebny”.

Ogłoszenie wyników nastąpi 17 września. Więcej informacji pod adresem: biuromlodych.org.