górne tło

Skargi na unieważnione uchwały

W związku z serią unieważnień uchwał kierunkowych przez Wojewodę Małopolskiego Piotra Ćwika, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec postanowił skierować pod obrady Rady Miasta Krakowa dwa projekty uchwał zaskarżające działania Wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Tylko w ostatnich dniach Wojewoda unieważnił trzy uchwały kierunkowe Rady Miasta Krakowa:  uchwałę w sprawie zakazu wieszania w przestrzeni publicznej dykt wyborczych, uchwałę w sprawie komisji Nocnego Burmistrza oraz uchwałę wprowadzającą ułatwienia osobom niepełnosprawnym w dostępie do świadczeń medycznych.

- Po przeprowadzeniu konsultacji prawnych podjąłem decyzję o skierowaniu pod obrady Rady Miasta Krakowa dwóch projektów uchwał zaskarżających działania Wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (to pierwszy taki przypadek od 2009 roku). Dotyczy to uchwały w sprawie komisji Nocnego Burmistrza (projekt uchwały w sprawie skierowania skargi do WSA) oraz uchwały ułatwiającej dostęp do świadczeń medycznych dla osób niepełnosprawnych (projekt uchwały w sprawie skierowania skargi do WSA) - wyjaśnia Dominik Jaśkowiec, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

Przewodniczący RMK skierował także pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały przywracający program edukacyjny przeciwdziałający zagrożeniom związanym z chorobami przenoszonymi drogą płciową. Ten program Wojewoda Małopolski unieważnił ponad miesiąc temu.