górne tło

Dodatkowe uprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Dotarcie na rehabilitację i do specjalisty niejednokrotnie bywa bardzo utrudnione, a dla osób z niepełnosprawnością jest sprawą nie tylko jakości życia, ale też utrzymania sprawności, zatem więc zadbać o to, by świadczenia te były realizowane na bieżąco. Dlatego osoby z niepełnosprawnością są uprawnione do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności wprowadzono udogodnienia, m.in. prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz zaopatrywanie się w aptece bez kolejki, prawo do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania oraz zniesiono okresy użytkowania wyrobów medycznych.

Co to w praktyce oznacza dla pacjenta? Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej - lekarza, pielęgniarki, położnej, ze świadczeń w szpitalach oraz świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, czyli wizyt u specjalistów w przychodniach. Są również uprawnieni do ominięcia kolejek w aptekach oraz na zabiegi rehabilitacyjne.

Korzystanie „poza kolejnością” oznacza, że świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone w dniu zgłoszenia, a jeśli nie jest to możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z listy oczekujących. W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej świadczenie powinno zostać udzielone nie później, niż w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Uprawnienie to obejmuje również możliwość uzyskania bez skierowania ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych. W przypadku korzystania z drogich badań diagnostycznych takich jak np. rezonans magnetyczny czy tomografia komputerowa oraz rehabilitacji leczniczej należy pamiętać, że niezależnie od posiadanych szczególnych uprawnień wymagane jest każdorazowo skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, czyli takiego, który ma umowę z NFZ.

Osoby, które chcą korzystać z tych uprawnień, muszą okazać legitymację pozwalającą jednoznacznie stwierdzić, że niepełnosprawność ta dotyczy stopnia znacznego. Jeżeli legitymacja nie jest wystarczająca do zweryfikowania stopnia niepełnosprawności, należy okazać orzeczenie.

Więcej przydatnych informacji można znaleźć na stronie internetowej niepelnosprawni.gov.pl.