górne tło

Kolejna odsłona Nocy Cracovia Sacra za nami

Zakończyła się 12. odsłona Nocy Cracovia Sacra, przedsięwzięcia z cyklu nocnego eksplorowania Krakowa, ukazującego fenomen religijny miasta, częstokroć zwanego drugim Rzymem. W swoim kształcie, charakterze i bogactwie programowym nie ma odpowiednika w Europie.

Tegoroczna Noc Cracovia Sacra, wchodząca w skład projektu pn. „Krakowskie Noce” poświęcona została ogrodom i wirydarzom klasztornym, terenom na co dzień niedostępnym, niejednokrotnie objętym klasztorną regułą. W programie przedsięwzięcia, oprócz zwiedzania kilkunastu przyklasztornych ogrodów i wirydarzy, a także najcenniejszych obiektów sakralnych, przewidziano liczne koncerty, spektakle słowno-muzyczne oraz wystawy o tematyce sakralnej. Uroczysta inauguracja Nocy Cracovia Sacra odbyła się w środę, 14 sierpnia o godz. 19.00 w opactwie cystersów w Mogile.

Tradycyjnie wstęp na wszystkie wydarzenia był bezpłatny.

Zobacz program Nocy Cracovia Sacra na stronie internetowej krakowskienoce.pl.