górne tło

W Krakowie obowiązuje zakaz palenia węglem i drewnem

1 września na terenie Krakowa wszedł w życie całkowity zakaz palenia węglem i drewnem. Co nowe przepisy oznaczają w praktyce? Oto informator dla mieszkańców, restauratorów, obsługujących punkty gastronomiczne oraz osób prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie.

Nowe przepisy oznaczają dla mieszkańców w praktyce:

 

Przypominamy, że do 10 października br. należy rozliczyć przeprowadzoną w tym roku inwestycję wymiany paleniska. Złożenie dokumentów po tym terminie spowoduje brak możliwości uzyskania dotacji na wymianę ogrzewania. Wniosek o rozliczenie dotacji można pobrać tutaj.  

Po wejściu w życie zakazu zmieniła się również sytuacja restauratorów, właścicieli punktów gastronomicznych. Nowe przepisy oznaczają w praktyce, że:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia), instalacje stosowane w gastronomii przystosowanej do obsługi ponad 500 osób na dobę podlegają obowiązkowi zgłoszenia organowi ochrony środowiska w trybie art. 152 ustawy POŚ, z wyjątkiem sytuacji, gdy gazy lub pyły wyprowadzane są do powietrza z instalacji w sposób niezorganizowany, bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych lub za pomocą wentylacji grawitacyjnych.

Procedurę zgłoszenia instalacji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przypadki łamania zakazu palenia węglem i drewnem można zgłaszać do Straży Miejskiej Miasta Krakowa, dzwoniąc na nr 986 lub wysyłając raport z aplikacji mobilnej Powietrze Kraków.

 

Zobacz także: