górne tło

Przygoda z ojczyzną na szlaku „Kadrówki”

We wtorek, 6 sierpnia z krakowskich Oleandrów wyruszył LIV (już 39. raz po wojnie) Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej.

6 sierpnia 1914 roku na rozkaz Józefa Piłsudskiego wyruszyła z krakowskich Oleandrów I Kompania Kadrowa. O godz. 9.45 żołnierze „Kadrówki” obalili słupy graniczne państw zaborczych w Michałowicach i po wyzwoleniu z rąk rosyjskich Słomnik, Miechowa, Jędrzejowa i Chęcin, dotarli 12 sierpnia do Kielc.

I Kompania Kadrowa była pierwszym od zakończenia powstania styczniowego regularnym oddziałem armii polskiej. Dała ona początek Legionom Polskim, które swym wysiłkiem zbrojnym w latach I wojny światowej przyczyniły się do odzyskania niepodległości w 1918 roku. Dla upamiętnienia tego wydarzenia, już od ponad 50 lat (39 lat po wojnie) odbywa się Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej. Nie inaczej będzie i w tym roku.

Marsz zgromadzi młodzież ze Związku Strzeleckiego „Strzelec”, harcerzy, uczniów szkół noszących imię Józefa Piłsudskiego, żołnierzy z jednostek Wojska Polskiego dziedziczących tradycje legionowe, a także kawalerzystów ze stowarzyszeń kultywujących tradycje ułańskie II RP.

Program wydarzeń:

W niedzielę, 4 sierpnia, o godz. 12.00 odbył się apel przy Kwaterze Legionowej na cmentarzu Rakowickim, podczas którego zostały złożone kwiaty na mogiłach Legionistów. O godz. 19.30 odbył się uroczysty capstrzyk pod kopcem Józefa Piłsudskiego na Sowińcu połączony ze złożeniem ziem w kopcu i apelem pamięci.

W poniedziałek, 5 sierpnia odbyły się w Krakowie główne uroczystości związane z „Kadrówką”. O godz. 16.00 rozpoczął się przemarsz uczestników Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej z asystą wojskową i orkiestrą z Oleandrów, ulicami Piłsudskiego, św. Anny na Rynek Główny, gdzie nastąpiło złożenie kwiatów w miejscu przysięgi Tadeusza Kościuszki. Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali ulicą Grodzką na Wawel, gdzie o 17.30 odprawiona została msza w intencji ojczyzny, marszałka Józefa Piłsudskiego oraz jego żołnierzy. Po mszy uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty przy sarkofagach marszałka Józefa Piłsudskiego oraz prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Honorowego Protektora Marszu w latach 2006-2009.  

Następnie odbył się przemarsz z asystą wojskową i orkiestrą z Wawelu na plac o. gen. Adama Studzińskiego oraz złożenie kwiatów pod Krzyżem Katyńskim.

Po uroczystościach uczestnicy marszu skierowali się w stronę Małego Rynku, gdzie o godz. 19.00 rozpoczęła się już 73. Krakowska Lekcja Śpiewania „Kadrówka 1914” organizowana przez Fundację Loch Camelot i Bibliotekę Polskiej Piosenki.

O godz. 21.30 odbył się apel wieczorny i złożono kwiaty przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego przy ulicy jego imienia.

We wtorek, 6 sierpnia, o godz. 7.00 uczestnicy marszu wzięli udział w uroczystym apelu na Oleandrach z udziałem asysty wojskowej i orkiestry, przedstawicieli władz samorządowych i wojskowych. Następnie przemaszerowali na plac Matejki i złożyli kwiaty przy Grobie Nieznanego Żołnierza. O godz. 9:45 w Michałowicach odbyły się uroczystości pod pomnikiem upamiętniającym obalenie słupów granicznych przez I Kompanię Kadrową.

W dniach 6-12 sierpnia uczestnicy marszu przejdą na trasie Kraków-Kielce.

Do udziału w wydarzeniu zapraszają prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oraz komendant marszu Dionizy Krawczyński. Tegoroczny marsz objął Patronatem Narodowym prezydent RP Andrzej Duda oraz patronatem honorowym pani Karolina Kaczorowska, małżonka ostatniego prezydenta II Rzeczypospolitej na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego.