górne tło

Nabór na szkolenia zawodowe dla osób z niepełnosprawnościami

Trwa nabór do II edycji ogólnopolskiego projektu „GraduatON”, którego celem jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy. Projekt będzie realizowany od września w Łodzi, ale zgłaszać się mogą osoby z całej Polski.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych, posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), a na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.

Uczestnicy projektu mogą liczyć na wsparcie doradcy zawodowego, każdy z uczestników projektu zostanie przejdzie test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengths Finder Assesment. Otrzyma również wsparcie psychologa/coacha kariery.

Projekt przewiduje warsztaty z autoprezentacji, organizacji czasu pracy, komunikacji interpersonalnej i komunikacji w zespole oraz szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym. Organizatorzy zapewniają również wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy i płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjnego dla najlepszych (20 uczestników w każdym z okresów realizacji projektu).

W ramach projektu pokrywane będą koszty:

Więcej informacji pod adresem: reaxum.eu