górne tło

III Spotkanie Krakowskiego Forum Nauka-Biznes-Mieszkańcy-Samorząd

„Studia! i co dalej… - odpowiedź znajdziesz w Krakowie” to tytuł III Krakowskiego Forum, które odbyło się 28 lutego 2013 r.

Ze względu na tematykę związaną z budowaniem kariery w oparciu o potencjał Krakowa miało ono charakter interaktywnych warsztatów, z możliwością indywidualnych konsultacji przy stoiskach informacyjnych.

Główna sesja plenarna składała się z prezentacji poświęconych możliwościom rozwoju zawodowego, w trakcie której możliwy był bezpośredni dialog pomiędzy prelegentem a uczestnikami spotkania.

Uwieńczeniem III Krakowskiego Forum Nauka-Biznes-Mieszkańcy-Samorząd było przekazanie studentom zagranicznym specjalnej karty promocyjnej stworzonej w ramach projektu Study in Krakow.

Wspólnie twórzmy przyszłość Krakowa, miasta, w którym tradycja przeplata się z nowoczesnością.

Dokładny program wydarzenia znaleźć można w zamieszczonym poniżej zaproszeniu.

Zaproszenie

„Studies! What’s next ... - the answer can be found in Krakow” it’s the title of the third Krakow Forum which was held on February 28th, 2013.

Due to issues related to a career building  based on the potential of Krakow it was carried out in the form of interactive workshop, with possibility of individual consultations at the information stands.

The plenary session consisted of presentations devoted to professional development opportunities, which encouraged direct dialogue between the speakers and the participants of the meeting.

The culmination of the III Krakow Forum Science-Business-Residents-Local Government was presentation of a special promotional card developed under the project Study in Krakow to the group of foreign students.

Let’s create Krakow future together, the city where tradition entwines with modernity.

The exact agenda can be found in the invitation attached below.

Invitation

 

Sesja plenarna / The plenary session: