górne tło

Kolejna edycja „Uniwersytetu Sukcesu”

Pilotażowa edycja ogólnopolskiego programu „Uniwersytet Sukcesu” ułatwi dziewczętom w wieku 17-24 lata wejście na rynek pracy.  Drugi po Białymstoku turnus szkoleniowy rusza 8 lipca w Krakowie, w przyjaznych przestrzeniach Politechniki Krakowskiej. „Uniwersytet Sukcesu” wspiera podopieczne domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dziewczęta będące w trudnej sytuacji życiowej i materialnej ułatwiając im start zawodowy.

Dane dotyczące podopiecznych domów dziecka wchodzących w dorosłość są zatrważające. Z badania NIK wynika, że spośród próby blisko tysiąca wychowanków, którzy podjęli próbę usamodzielnienia, prawie ¼ korzystała ze świadczeń pomocy społecznej, a 31 proc. zarejestrowało się w powiatowych urzędach pracy. Jednocześnie 14 proc. przerwało proces usamodzielnienia. Raport wykazał, że obecny system wsparcia oferuje jedynie doraźnie i minimalne wsparcie. Niezbędna jest pomoc w zdobywaniu kwalifikacji zawodowych i podjęciu zatrudnienia.  

Dlatego „Uniwersytet Sukcesu” cieszy się ogromnym powodzeniem. Do udziału w ogólnopolskim programie zgłosiło się ponad 200 osób z całej Polski. Będą miały tu okazję bezpłatnie rozwijać swoje kompetencje w zakresie nowych technologii, a najbardziej zmotywowane mają szansę na staże zawodowe i wyjazd do Kampusu Google w Madrycie lub Londynie.

Realizację projektu poprzedziło badanie społeczne przeprowadzone wśród wychowanek domów dziecka w wieku 15-19 lat, które wykazało, że większość z nich ma bardzo zawężone wyobrażenia na temat swoich planów zawodowych. Wszystkie były zgodne, że udział w kursach zawodowych jest ważny i że warto w nich uczestniczyć, by poznać swoje możliwości, posłuchać ekspertów i stworzyć szansę lepszego startu zawodowego.  

– Od początku zdawaliśmy sobie sprawę, jak trudny, ale też jak bardzo potrzebny jest ten projekt. Wychowankowie domów dziecka bardzo często po osiągnięciu pełnoletności są pozostawieni sami sobie, znacznie trudniej niż innym dzieciom jest im także zdobyć wykształcenie. Nasz cel jest prosty – pomoc najbardziej uzdolnionym i chętnym do nauki dziewczętom. Skala potrzeb jest ogromna, ale wierzę, że dzięki zaangażowaniu tak prestiżowych partnerów uda się choć w części je spełnić – mówi Jowita Michalska, Prezes Fundacji Digital University. 

Turnus szkoleniowy w Krakowie: