górne tło

PRZYJACIEL SPORTU A.D.2018

W dniu 27 czerwca w Sali Lea Pałacu Wielkopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4, odbędzie się uroczystość wręczenia nagród Przyjaciela Sportu A.D.2018. „Przyjaciel Sportu” to honorowy tytuł nadawany przez Prezydenta Miasta Krakowa od 2000 roku. Kapituła konkursu, w skład której powoływani są: przewodniczący Rady Miasta Krakowa, trzej przedstawiciele Komisji Sportu i Kultury Fizycznej, a także dyrektor Wydziału Sportu, przedstawiciel laureatów z lat ubiegłych oraz przedstawiciel Rady ds. Sportu, rozpatruje kandydatury osób fizycznych oraz przedsiębiorców zasłużonych na rzecz rozwijania i wspierania sportu w naszym Mieście. Laureatem może zostać każdy kto pomysłowo i skutecznie promuje ruch i sport, angażuje się w popularyzowanie aktywności fizycznej, finansowo wspiera sportowców lub organizacje sportowe.

Program jest finansowany przez Gminę Miejską Kraków.