górne tło

Trwa rekrutacja: licea, technika i branżówki przyjęły podania

Do poniedziałku, 10 czerwca absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów składali wnioski o przyjęcie do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2019/2020. Szkoły te przygotowały dla kandydatów łącznie 18 932 miejsca. Najbardziej oblegane są VII Liceum Ogólnokształcące i Technikum Łączności nr 14. Część podań pozostaje jeszcze niepotwierdzona (dane w tabelach wg stanu na 10 czerwca, godz. 17.00).

W tegorocznej rekrutacji samorządowe licea ogólnokształcące, technika i branżowe szkoły I stopnia zaoferowały kandydatom 18 932 miejsca. Do systemu rekrutacyjnego Omikron podania wprowadziło 17 703 kandydatów – ich wnioski zostały już potwierdzone. Liczba ta ulega zmianom, ponieważ w systemie rekrutacyjnym niepotwierdzone pozostają jeszcze 544 podania. Chodzi oczywiście o podania pierwszego wyboru.

W tegorocznej rekrutacji średnia liczba takich podań na jedno miejsce wynosi:

A jak było w zeszłym roku? W rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 szkoły zaoferowały łącznie 10 211 miejsc, na które podania złożyło 8525 kandydatów. Średnia liczba podań (podania pierwszego wyboru) na jedno miejsce wynosiła wtedy:

W tabelach można znaleźć szczegółowe zestawienia dotyczące trzech typów szkół – obrazujące, do których z nich aplikuje największa, a do których – najmniejsza liczba kandydatów.

Liczba kandydatów potwierdzonych według placówki i roku urodzenia (dane  wg stanu na 10 czerwca, godz. 17.00):