górne tło

Matematyka na Błoniach – uczniowie stworzą żywy fraktal

W czwartek, 30 maja na krakowskich Błoniach odbędzie się finał projektu „Fraktal na stulecie”. Kilka tysięcy uczniów z Małopolski utworzy żywy Trójkąt Sierpińskiego – nietypową figurę geometryczną (fraktal), opisaną po raz pierwszy przez wybitnego polskiego  matematyka. Akcja jest częścią Jubileuszowego Roku Matematyki, ogłoszonego, by uczcić 100-lecie powstania Polskiego Towarzystwa Matematycznego w Krakowie.

Wydarzenie zapowiada się spektakularnie, bo na krakowskich Błoniach spotkają się uczniowie z 81 małopolskich szkół – dokładnie 6561 osób, ponieważ tyle potrzeba, aby ułożyć ósmy etap (iterację) konstrukcji Trójkąta Sierpińskiego. Uczniowie staną względem siebie tak, by powstał układ zbudowany z 81 mniejszych trójkątów (każdy złożony będzie z 81 osób). Wszyscy otrzymają później imienny certyfikat potwierdzający udział w tym unikatowym projekcie.

Fraktale to – w dużym skrócie – twory matematyczne, które żyją nie tylko w teorii, ale mają też zastosowanie w praktyce. Znamy ich wiele – jedne o prostej budowie, inne o spektakularnym wyglądzie. Jeden z fraktali opisał Wacław Sierpiński (1882–1969), znakomity polski matematyk, czołowy przedstawiciel warszawskiej szkoły matematycznej i twórca polskiej szkoły matematycznej. Sierpiński był także członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego, które 2 kwietnia 1919 roku powstało w Krakowie.

Nauczyciele szkół biorących udział w projekcie otrzymali specjalne materiały, które pomogą uczniom zrozumieć, czym jest fraktal, jak powstają kolejne iteracje i jak zwiększa się liczba trójkątów pustych i pełnych wraz z rozrastaniem się fraktala. Organizatorzy liczą, że ta żywa lekcja matematyki, doświadczenie budowania fraktala, będzie dla uczniów inspiracją, skłoni do refleksji na temat struktury świata, a także pokaże, że w matematyce, z której dobrodziejstw korzystamy  na każdym kroku, kryje się także… niezwykłe piękno.