górne tło

Dzisiaj kończą się konsultacje społeczne w sprawie pomnika AK

Magistrat czeka na propozycje od mieszkańców dotyczące formy i miejsca uczczenia pamięci żołnierzy Armii Krajowej. Konsultacje społeczne trwają do dziś, 30 czerwca.

Konsultacje podzielono na trzy etapy. W pierwszym krakowianie mogą proponować zarówno miejsce, jak i formę upamiętnienia żołnierzy AK. Ten etap potrwa do 30 czerwca.

Formularze konsultacyjne można składać:

Osoby, które wezmą udział w konsultacji będą mogły wskazać, czy forma upamiętnienia pamięci żołnierzy AK ma być tradycyjna (np. pomnik, cokół, obelisk, tablica pamiątkowa), czy ma to być tzw. żywy pomnik (park, gaj z symbolicznym nasadzeniem roślin, ławka edukacyjna, głaz upamiętniający) lub mała architektura w specjalnie zaaranżowanej przestrzeni miejskiej. Krakowianie mogą także zaproponować dodatkową formę tzw. pomnika niedosłownego, otwartego na interpretację i wciągającego odbiorcę w interakcję np. instalację.

 

Od 1 lipca do końca sierpnia trwać będzie analiza zebranych propozycji w oparciu o opinie właściwych komórek organizacyjnych miasta i instytucji zewnętrznych dotyczące możliwości realizacji w miejscu i zaproponowanej formie. Na ich temat wypowiedzą się między innymi: Wydział Architektury i Urbanistyki, Miejski Konserwator Zabytków, Wydział Planowania Przestrzennego, Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Główny Architekt Miasta, Plastyk Miasta, Zarząd Zieleni Miejskiej. Jeśli propozycja lokalizacji będzie dotyczyć terenu wpisanego do rejestru zabytków albo też znajdującego się w otoczeniu obiektu zabytkowego, propozycje opiniowane będą przez Miejskiego Konserwatora Zabytków lub Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W pierwszej połowie września zaplanowano z kolei otwarte spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców w Muzeum Armii Krajowej, na którym zostanie przedstawione podsumowanie zebranych opinii i wypracowanie rekomendacji. Ostatnim elementem będzie przygotowanie raportu z przeprowadzonych konsultacji.

Więcej informacji oraz formularz konsultacyjny można znaleźć tutaj.