górne tło

Bezpieczeństwo na Zakrzówku priorytetem miasta

Kąpieliska, przestrzenie wspinaczkowe, trasy rowerowe, ścieżka zdrowia, plac zabaw, miejsca piknikowe oraz wybieg dla psów – tak za kilka lat będzie wyglądał park Zakrzówek. Jednak, żeby uzyskać końcowy efekt, konieczne do wykonania są niezbędne prace, które zabezpieczą teren i otoczenie akwenu. Priorytetem podczas realizacji przyszłego parku jest zapewnienie bezpieczeństwa na Zakrzówku m.in. przed obrywami skalnymi, zarówno podczas realizowania prac jak i po zakończeniu inwestycji.

Miasto, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, podzieliło prace na siedem etapów, tak aby nie zamykać na cały czas prowadzonej inwestycji terenu przyszłego parku miejskiego. Kluczowe z punktu widzenia prac są trzy etapy realizacyjne: zabezpieczenie ścian kamieniołomu przed obrywami skalnymi, budowa kąpieliska wraz z budynkiem wejściowym na baseny oraz budowa Centrum Sportów Wodnych.

Etapy te łączą się z robotami budowlanymi wykonywanymi na styku zbiornika wodnego jak również bezpośrednio w zbiorniku, co zgodnie z obowiązującymi przepisami związane jest z koniecznością wyłączenia dostępu do zbiornika wodnego przez osoby niepowołane.

Pierwszym etapem, jaki Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie planuje zrealizować, jest zabezpieczenie ścian kamieniołomu przed obrywami skalnymi. W ramach tego etapu zostanie wykonane zabezpieczenie w rejonie projektowanego kąpieliska oraz w rejonie projektowanego budynku centrum sportów wodnych. W związku z zaplanowanymi robotami budowlanymi zachodzi konieczność likwidacji istniejącej bazy nurkowej oraz przeznaczenia terenu, na którym obecnie się znajduje, pod prace budowlane. Obowiązkiem wykonawcy jest zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych. Nie można dopuścić do sytuacji, w której osoby postronne znajdą się na terenie akwenu podczas prowadzonych prac budowlanych jak i zabezpieczających przed obrywami skalnymi, które w pierwszej fazie polegać będą na usuwaniu luźnych bloków skalnych poprzez zrzucanie ich w  bezpośrednim otoczeniu wody.

Co ważne, na terenie akwenu Zakrzówek występuje zakaz pływania w miejscach do tego niewyznaczonych, co w przypadku likwidacji bazy nurkowej oraz kąpieliska będzie obowiązywało na całym obszarze zbiornika wodnego. Mimo próśb płynących od osób ze środowiska nurków o udostępnienie zbiornika, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie nie znajduje przepisu wyłączającego nurków z powyższego zakazu, który obowiązywać będzie wobec innych mieszkańców chcących korzystać z kąpieli na Zakrzówku. 

Obszar objęty harmonogramem prac na najbliższe cztery lata obejmuje ok. 51 ha. Oprócz wspomnianych elementów w parku pojawią się także jednopiętrowe obiekty: Centrum Sportów Wodnych  z  częścią kawiarnianą  oraz tarasem widokowym na dachu obiektu (300m2 powierzchni zabudowy), budynek wejściowy na baseny z funkcją Centrum Informacji Ekologicznej (200m2 pow. zabudowy) oraz, tarasowe  pomosty widokowe, wypożyczalnia sprzętu sportowego oraz  niewielkie parterowe pawilony m.in. na obsługę parkingu, toalety (30-50m2 pow. zabudowy).

W budynku Centrum Sportów Wodnych swoją przestrzeń znajdą amatorzy sportów wodnych i kąpieli. Na terenie małego akwenu powstaną kąpieliska – baseny różnych rozmiarów i różnej głębokości, na które mieszkańcy bardzo czekają. Natomiast w Centrum Informacji Ekologicznej będzie można poznać najrzadsze gatunki flory i fauny występujące na obszarze Zakrzówka, a także zobaczyć filmy i eksponaty przyrodnicze. Całość uzupełni wystawa fotografii związanej z Zakrzówkiem oraz makieta Parku Zakrzówek prezentująca walory przyrodnicze i rekreacyjne tego terenu.

Samo kąpielisko wraz z małą architekturą zostanie oddane do dyspozycji mieszkańców w sezonie letnim w 2021 r., a zakończenie realizacji całej inwestycji w parku Zakrzówek w połowie 2023 r.