górne tło

Akcja „Czuj się bezpiecznie w Krakowie”/ „Respect Kraków”

W trosce o wspólne dobro miasta, mieszkańców, przedsiębiorców i turystów, Wydział ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa rozpoczyna akcję informacyjno-edukacyjną pn. „Czuj się bezpiecznie w Krakowie” / „Respect Kraków”.

Akcja ma na celu dostarczenie praktycznych informacji związanych z bezpieczeństwem i zachowaniem się w sytuacjach kryzysowych. Celem akcji jest również uświadamianie turystów polskich
i zagranicznych o znaczeniu miasta nie tylko jako tymczasowego miejsca pobytu, ale również jako domu dla mieszkańców Krakowa - chodzi zarówno o komfort mieszkańców jak i turystów.

respect

W związku z tym Wydział ds. Turystyki UMK przygotował materiały drukowane, których przeznaczeniem jest ekspozycja i dystrybucja m.in. w obiektach noclegowych, restauracjach, instytucjach kultury, punktach InfoKraków i innych miejscach odwiedzanych przez turystów.

 

Prosimy o zapoznanie się z materiałami oraz o włączenie do akcji – współpraca z Państwem gwarantuje bezpośrednie dotarcie do Gości odwiedzających nasze miasto i większą skuteczność akcji.

Każdy zgłoszony obiekt otrzyma:

Dodatkowo, każdy zgłoszony obiekt otrzyma miano Partnera projektu oraz stosowną naklejkę do możliwej ekspozycji w obiekcie. Lista Partnerów będzie opublikowana na stronie www.kraków.pl.

 

Prosimy o zgłoszenia wraz z podaniem nazwy i adresu obiektu, a także nazwiskiem osoby do kontaktu w tej sprawie.

Informacji udziela Wydział ds.Turystyki wt.umk@um.krakow.pl

Zapraszamy do udziału w akcji!

ULOTKA DO POBRANIA:

CZUJ SIĘ BEZPIECZNIE W KRAKOWIE” - [PDF]

RESPECT KRAKÓW” - [PDF]