górne tło

Skład Konwentu Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic

Przewodniczący Konwentu Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic - Rafał Komarewicz - Przewodniczący Rady Miasta Krakowa;

Członkowie Konwentu Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic - Przewodniczący Rad i Zarządów Dzielnic lub wskazani przez nich Zastępcy Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic.