górne tło

Rozmawiali o ochronie powietrza

W poniedziałek, 25 marca odbyło się posiedzenie rady programowej ds. ochrony powietrza w Krakowie, działającej przy prezydencie Krakowa. Było to pierwsze posiedzenie rady w nowym składzie, który uzupełniony został m.in. o specjalistów z zakresu transportu oraz prowadzenia pomiarów jakości powietrza. 

Głównym tematem posiedzenia była planowana w najbliższym czasie aktualizacja programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – aktu prawa miejscowego, który wyznacza podstawę do opracowania strategii działań zmierzających do poprawy jakości powietrza na terenie województwa.

W trakcie posiedzenia członkowie rady przedstawiali swoje uwagi do „założeń do aktualizacji programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego w 2019 roku”, przekazanych  przez wicemarszałka województwa małopolskiego.

Stanowisko wypracowane przez członków rady stanowić będzie wkład w opinię prezydenta Krakowa, która przekazana zostanie marszałkowi województwa małopolskiego z końcem marca.