górne tło

Prezydent wsparł projekt Erasmus+ „Razem możemy wszystko”

21 marca prezydent Krakowa Jacek Majchrowski spotkał się z grupą dzieci i nauczycieli z Polski, Hiszpanii, Portugalii, Włoch i Cypru uczestniczącą w realizacji projektu edukacyjnego Erasmus+ „Together we can” („Razem możemy wszystko”). Partnerem przedsięwzięcia jest Szkoła Podstawowa nr 34 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku z siedzibą przy ul. Urzędniczej 65. Projekt dotyczy wspierania praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji. Prezydent złożył autograf na pięciu koszulkach, które następnie zostaną przekazane na aukcję charytatywną. Zebrane kwoty zasilą konto organizacji wspierającej prawa człowieka, wskazanej przez uczniów.

20 marca do Szkoły Podstawowej nr 34 przyjechała grupa uczniów i nauczycieli z czterech krajów partnerskich (Hiszpania, Portugalia, Włochy i Cypr) projektu Erasmus+ „Together we can”. Uczniowie wzięli udział w warsztatach na temat solidarności społecznej. Pracując w międzynarodowych grupach przygotowali interaktywne plakaty oraz zaprojektowali koszulki prezentujące hasła i symbole związane z popieranymi przez dzieci wartościami.

Hasłem przewodnim krakowskiej części projektu jest solidarność społeczna i jej rozumienie przez dzieci. Hasłem realizowanym w ubiegłorocznej części projektu odbywającej się w Portugalii była Wielokulturowość. Kolejne hasła przewodnie to m.in.: tożsamość oraz migranci/uchodźcy.

 

 

Projekt skupia się na edukacji włączającej tych uczniów, którzy wywodzą się z grup poszkodowanych społecznie i gospodarczo. Jego celem jest wyeliminowanie różnych form wykluczenia i dyskryminacji poprzez rozwijanie umiejętności społecznych uczniów w zakresie tolerancji, promowanie równości i edukacji włączającej, podnoszenie świadomości różnorodności Europy wśród uczniów i społeczności szkolnej, pobudzanie poczucia przynależności do szerszej społeczności opartej na wartościach tolerancji, wzajemności i solidarności.

Międzynarodowy projekt obejmuje szkoły z Portugalii, Cypru, Hiszpanii, Włoch i Polski. Każdy team narodowy składa się z sześciu młodych ludzi i dwóch-trzech opiekunów. W Krakowie w projekcie uczestniczą uczennice i uczniowie klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 34.

Prezydent Jacek Majchrowski został jednomyślnie wybrany przez krakowskie dzieci jako osoba, którą utożsamiają z ideami solidarności społecznej. Autograf prezydenta jest pierwszym, który znalazł się na koszulce przygotowanej przez dzieci. Pozostałe osoby, które będą proszone w przyszłości o złożenie swoich podpisów na koszulkach to: Jerzy Owsiak, Lech Wałęsa, Donald Tusk, Robert Lewandowski i Kamil Stoch.