górne tło

Kto poprowadzi punkt informacyjny dla obcokrajowców?

Do 18 lutego organizacje pozarządowe mogą składać oferty w konkursie na prowadzenie punktu informacyjnego dla obcokrajowców. Miasto chce przeznaczyć na ten cel 250 tys. zł, a punkt ma działać od 15 marca do 31 grudnia 2019 r.

W punkcie informacyjnym cudzoziemcy będą mogli się dowiedzieć, jakie mają prawa i obowiązki, oraz jak rozwiązać kwestie związane z codziennym funkcjonowaniem w mieście np. dotyczące dostępu do edukacji, służby zdrowia czy uzyskania prawa jazdy. Obsługa punktu będzie także udzielać informacji na temat wydarzeń kulturalno – oświatowych oraz organizacji i instytucji działających w Krakowie na rzecz migrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych. W ramach zadania uruchomiona zostanie także skrzynka mailowa punktu informacyjnego i dyżurny telefon.

Obsługa będzie się odbywać w językach: polskim, angielskim, ukraińskim, rosyjskim. Punkt ma być otwarty co najmniej 4 dni w tygodniu przez minimum 5 godzin dziennie, a dodatkowo co najmniej jeden dyżur w miesiącu ma prowadzić w weekend (sobota i niedziela).

Punkt informacyjny dla obcokrajowców to jedno z działań w ramach miejskiego programu „Otwarty Kraków”, przyjętego przez Radę Miasta w 2016 r. i będącego odpowiedzią na zwiększającą się liczbę cudzoziemców w naszym mieście.

Więcej informacji o konkursie, w tym sposobie składania ofert, na stronach internetowych bip.krakow.pl oraz ngo.krakow.pl.