górne tło

Raport drogowy Zarządu Dróg Miasta Krakowa

Poniżej zamieszczamy skrót informacji o bieżących remontach, awariach i innych utrudnieniach na krakowskich drogach.

Roboty drogowe ZDMK:

Zadania inwestycyjne ZDMK:

Wydane decyzje na zajęcie pasa drogowego: