górne tło

„Literatura w więzieniu” – o resocjalizacji osadzonych

We wtorek, 4 grudnia, w Pawilonie Wyspiańskiego, przy pl. Wszystkich Świętych 2, o godz. 10.00 odbyła się konferencja pn. „Literatura w więzieniu”. Poświęcona była roli literatury w resocjalizacji osadzonych w aresztach i zakładach karnych. W programie wydarzenia przewidziano panel dedykowany dziennikarzom.

Konferencja „Literatura w więzieniu”, realizowana w ramach programu Kraków Miasto Literatury UNESCO, poświęcona była roli, jaką w resocjalizacji osadzonych w aresztach i zakładach karnych odgrywa literatura. Zaproszeni goście – pracownicy Służby Więziennej, a także osoby prowadzące warsztaty literackie z więźniami – przedstawili refleksje na temat problemów, z jakimi mierzą się wychowawcy więzienni, prowadzący zajęcia, sami osadzeni, a także instytucje wspierające inicjatywę czytelniczą. Konferencja koncentrowała się na trzech kluczowych pytaniach: co można zrobić, by tego rodzaju programy resocjalizacyjne działały lepiej? Jakie środki (instytucjonalne i finansowe) są potrzebne, by je rozwijać? Jakimi metodami można prowadzić zajęcia czytelnicze w aresztach i zakładach karnych?

Konferencja związana była z zainicjowanym w 2018 roku projektem Krakowskiego Biura Festiwalowego realizowanym w ramach programu Kraków Miasto Literatury UNESCO – „Szkołą Czytania” czyli cyklem warsztatów literackich dedykowanych różnym grupom odbiorców: dzieciom, młodzieży, seniorom, a także osobom mającym utrudniony dostęp do kultury (np. osobom niesłyszącym, niewidomym i niedowidzącym oraz osadzonym w aresztach i zakładach karnych). Jest także kontynuacją działań podjętych przez Krakowskie Biuro Festiwalowe we współpracy z Fundacją Tygodnika Powszechnego w ramach 9. edycji Festiwalu Conrada (w 2017 roku odbyła się „Lekcja czytania z…” w Krakowskim Areszcie Śledczym przeprowadzona przez Michała Pawła Markowskiego, a także dyskusja pt. „Lektura za kratami” z udziałem Sylwii Chutnik, Marii Dąbrowskiej-Majewskiej, Bogny Świątkowskiej, Wojciecha Brzoski i Mikołaja Grynberga).

W konferencji wezmą udział: Maria Dąbrowska-Majewska (działaczka społeczna, pedagożka, resocjalizatorka, twórczyni akcji społecznych dedykowanych więźniom), Weronika Majewska (działaczka społeczna związana z Fundacją Zmiana, która zajmuje się osadzonymi), Wojciech Brzoska (poeta, krytyk, wychowawca w Areszcie Śledczym w Katowicach), Grzegorz Maślanka (wychowawca w Areszcie Śledczym w Krakowie) oraz Grzegorz Jankowicz (pomysłodawca i koordynator programu „Szkoła Czytania”, pracownik Działu Literackiego Krakowskiego Biura Festiwalowego).

 

Program konferencji

Sesja przedpołudniowa

10:00 Otwarcie konferencji

10:15-11:00 Wojciech Brzoska, „Prześwity wolności” – o czytaniu i pisaniu w więzieniach na przykładzie Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jeana Geneta

Prezentacja filmu „Wolni poeci”

11:00-11:45 Maria Dąbrowska-Majewska, Weronika Majewska, „Książki naprawdę nie dzielą” – o działaniach resocjalizacyjnych Fundacji Zmiana

11:45-12:15 Dyskusja

12:15-12:30 Przerwa

12:30-13:00 Panel dla dziennikarzy

Sesja popołudniowa

14:30-15:00 Grzegorz Maślanka, „Złe miejsce, dobry czas… na czytanie” – ujęcie praktyczne

15:00-15:30 Grzegorz Jankowicz, „Czas lektury” – czytanie Borgesa w więzieniu

15:30-16:00 Dyskusja

Kraków Miasto Literatury UNESCO: miastoliteratury.pl