górne tło

Kraków otwarty, Kraków partnerski

O tym jak wygląda współpraca Krakowa z miastami partnerskimi rozmawiano na ostatnim w tej kadencji posiedzeniu Komisji Promocji i Turystyki. Informacji na ten temat udzieliła Beata Sabatowicz, Zastępca Dyrektora Kancelarii Prezydenta.

Podstawowe rodzaje umów regulujące współpracę Krakowa z miastami zagranicznymi to: umowy o współpracy na zasadzie miast bliźniaczych, umowy o partnerstwie między miastami oraz honorowy tytuł Miasta Bliźniaczego Krakowa.

Jak wyjaśniła Beata Sabatowicz, powszechną obserwowaną obecnie tendencją we współpracy zagranicznej miast jest odchodzenie od modelu kontaktów inicjowanych podpisaniem formalnego dokumentu, na rzecz współpracy projektowej i realizacji wspólnych międzynarodowych przedsięwzięć, które powinny zweryfikować potencjał współpracy miast zanim zostanie ona sformalizowana.

Przeważającą część zagranicznych przyjaciół Krakowa stanowią miasta europejskie. Najwięcej, bo aż 3 miasta partnerskie mamy w Niemczech (Lipsk, Norymberga, Frankfurt nad Menem). Kontakty otwartego na świat Krakowa sięgają także do Ameryki Północnej (Rochester i San Francisco w USA) i Południowej (Cusco w Peru, Kurytyba w Brazylii, La Serena w Chile, Quito w Ekwadorze), Azji (Tbilisi w Gruzji, Nankin w Chinach), a nawet Afryki (marokański Fez).   

Radni pytali, jakie cele i priorytety ma Kraków, jeśli chodzi o współpracę zagraniczną. Są one następujące: budowanie metropolitalnej pozycji Krakowa na arenie europejskiej, aktywizacja gospodarcza Krakowa przy szczególnym uwzględnieniu wysokich technologii i sfery usług turystycznych, przyciąganie inwestorów zagranicznych, zwiększanie ruchu turystycznego, pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej w ramach programów międzynarodowych współfinansowanych przez Unię Europejską, wzmacnianie politycznej roli Krakowa jako łącznika Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej z wykorzystaniem jego statusu jako „europolii", wzmacnianie pozycji Krakowa na arenie międzynarodowej poprzez promocję dziedzictwa środkowo-europejskiego oraz jego wartości kulturowych, podnoszenie potencjału naukowego Krakowa poprzez zagraniczne staże szkoleniowe i wymiany specjalistów, a także kreowanie roli Krakowa jako potencjalnej siedziby organizacji i instytucji międzynarodowych, w szczególności reprezentujących Unię Europejską.