górne tło

Oto „Miejsca przyjazne seniorom”!

Krakowska mapa miejsc otwartych na potrzeby osób starszych co roku się zagęszcza. Niemałą zasługę ma w tym akcja „Miejsce przyjazne seniorom” – promująca podmioty, które swoją ofertę kierują także do najstarszych krakowian. 8 października, podczas gali finałowej, ogłoszono laureatów tegorocznej, ósmej edycji akcji. Doceniona została m.in. działalność Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” i Krakowskiego Biura Festiwalowego.

Co roku w ramach akcji wyróżniane są miejsca, takie jak: kawiarnie, sklepy, apteki, instytucje kulturalne, edukacyjne, medyczne, rekreacyjne, użyteczności publicznej i inne, które podejmują działania prosenioralne, polegające, np. na dostosowaniu architektury czy oferty usług lub produktów do potrzeb osób starszych - np. zniżki skierowane do tej grupy.

Finał tegorocznej akcji odbył się w Operze Krakowskiej, a wydarzenie otworzył prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

 

 

 

Certyfikat „Miejsce przyjazne seniorom” przyznano ośmiu miejscom – w nagrodę przez trzy lata mogą one posługiwać się specjalnym znakiem informującym o wyróżnieniu.

W gronie laureatów znalazły się:

Dziewięć miejsc zostało wyróżnionych listem gratulacyjnym, zachęcającym do podejmowania dalszych działań na rzecz seniorów.

W ten sposób doceniono dotychczasową działalność:

Organizatorem i realizatorem akcji ze strony Gminy Miejskiej Kraków jest Biuro Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych, a ze strony województwa – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać instytucje, firmy, organizacje, urzędy, osoby fizyczne (grupa przynajmniej 10 osób), które mogą zarekomendować wybrane miejsce (i posiadają pisemną zgodę dyrektora, kierownika zgłaszanego miejsca na udział w akcji). Województwo małopolskie i Gmina Miejska Kraków co roku wspólnie z seniorami wizytują zgłoszone do konkursu miejsca i tym, które spełniają odpowiednie wymagania, przyznają certyfikaty. To nie tylko dowód uznania za wyjście naprzeciw potrzebom starszych mieszkańców, ale także promocja tego rodzaju inicjatyw i zachęta do działań prosenioralnych.