górne tło

Kraków bardziej czytelny dla cudzoziemców

Od kwietnia 2018 r. w centrum miasta, przy ulicy Batorego, działa Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców – tu cudzoziemiec może zapytać o formalności, przepisy prawa, działalność gospodarczą, edukację, pomoc społeczną czy mieszkaniową. Punkt obsługiwany jest w kilku językach: polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim, a po uprzednim uzgodnieniu – nawet hiszpańskim i arabskim. Co więcej, to także przestrzeń integracji i realizacji projektów skierowanych do obcokrajowców, którzy na swój dom wybrali Kraków.

Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców to zadanie współfinansowane ze środków miasta. I kolejne zrealizowane założenie miejskiego programu „Otwarty Kraków”. Punkt prowadzą cztery organizacje pozarządowe wyłonione w ramach konkursu: Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej „U-WORK”, Fundacja „Zustricz”, Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja oraz Stowarzyszenie Interkulturalni.pl.

O jakiego typu informacje można pytać w punkcie? Przede wszystkim są to:

Miejski program „Otwarty Kraków”, przyjęty przez Radę Miasta w 2016 r., to odpowiedź na zwiększającą się liczbę cudzoziemców. Przyświeca mu założenie, że zjawisko imigracji i wielokulturowość należy postrzegać w kategoriach szansy i nowych możliwości, a nie jako zagrożenie. Zadaniem miasta jest więc tworzenie i rozwijanie mechanizmów, które zapewnią cudzoziemcom kompleksową obsługę w urzędach i instytucjach publicznych, a także stworzą warunki do uczestnictwa w życiu miasta i regionu. Jednym z siedmiu priorytetów programu jest budowa przyjaznego urzędu, który zapewni wszystkim – bez względu na narodowość i znajomość języka – równy dostęp do miejskich usług i świadczeń. Uruchomiony w tym roku punkt informacyjny obsługiwany w językach obcych jest właśnie wypełnieniem jednego z działań szczegółowych programu. Innym działaniem pomagającym przełamać barierę językową jest tłumaczenie ważnych procedur administracyjnych i publikowanie ich w BIP. Miasto przygotowało też pakiet powitalny dla cudzoziemców wraz z broszurą informacyjną oraz szkoli pracowników samorządowych m.in. z komunikacji międzykulturowej.

Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców:
wtorek i czwartek od godziny 14.00 do 19.00
środa i piątek od godziny 8.00 do 13.00
oraz każdy trzeci weekend miesiąca od godziny 10.00 do 14.00
ul. Batorego 2/28, Kraków
info@migrant.krakow.pl