górne tło

Milionowe inwestycje w Nowej Hucie

Nowa Huta to ważne miejsce na mapie Krakowa. Świadczą o tym miliony złotych przeznaczane rokrocznie na przeprowadzane tam inwestycje. Składają się na to nie tylko remonty dróg, budowa nowych ścieżek rowerowych, boisk przyszkolnych, ale i rewitalizacja terenów zielonych. Tylko na same zadania w ramach umowy społecznej Kraków przeznaczył ok. 160 mln złotych. Warte setki milionów inwestycje są konsekwencją zawartej w 2009 r. umowy miasta z mieszkańcami.

Jeden z najpiękniejszych parków w Krakowie znajduje się właśnie w Nowej Hucie – mowa o parku położonym nad Zalewem Nowohuckim przy ul. Bulwarowej i Wańkowicza, w którym wszystkie ścieżki są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na terenie parku znajduje się zalew nad rzeką Dłubnią, teren zielony i plaża. Do tej pory w ramach rewitalizacji wykonano trasę informacyjno-historyczną, zamontowano małą architekturę, w tym ławki z portem USB, stoliki szachowe, stoliki piknikowe, leżaki, odnowiono pomost widokowy od strony al. Solidarności, wymieniono ogrodzenie placu zabaw, doposażono siłownię na wolnym powietrzu, zmodernizowano ścieżkę zdrowia (urządzenia do streetworkoutu), posadzono drzewa i krzewy – łącznie 208 sztuk nowych nasadzeń w rejonie zalewu. Przy akwenie powstały też w ostatnich latach dwa boiska do siatkówki plażowej, które urozmaicają czas wypoczywających.

Zalew Nowohucki dla mieszkańców Nowej Huty jest jednym z najpopularniejszych miejsc do wypoczynku. Miejsce to ostatnio wzbogaciło się także o dwa kaczkomaty, czyli pierwsze w Krakowie automaty z karmą dla wodnych ptaków. Mieszkające nad zalewem zwierzęta potrzebują mądrego wsparcia, a kaczkomaty zakupione dzięki wsparciu krakowskiej huty ArcelorMittal Poland sprawiają, że tutejsze kaczki mogły się zdrowo odżywiać, a mieszkańcy uczą się, że karmienie chlebem… szkodzi ptakom.

Kaczkomaty nad Zalewem Nowohuckim:

 

 

Ogłoszono również przetarg na montaż czterech pływających fontann, które mają oczyszczać wodę w zalewie. Obecnie na terenie Zalewu Nowohuckiego budowana jest tężnia solankowa, która ma być gotowa na wiosnę 2019 r. W kolejnych miesiącach planowana jest dalsza rewitalizacja zalewu i jego otoczenia.

Tylko w latach 2009-2017 w Nowej Hucie na większe i mniejsze inwestycje wydano blisko 340 mln zł.

 

Na zadania kompensacyjne Kraków przeznaczył ok. 160 mln złotych. Warte setki milionów inwestycje są konsekwencją umowy miasta z mieszkańcami, zawartej w 2009 r. Mieszkańcy i radni dzielnicowi zgodzili się na budowę Ekospalarni na terenie Nowej Huty przy ul. Giedroycia 23, ale pod warunkiem, że gmina zrealizuje inwestycje poprawiające jakość ich życia. Wydatkowane kwoty pokazują, że miasto dotrzymuje słowa. Do najważniejszych zadań, które zrealizowano dotąd w Nowej Hucie w ramach umowy można m.in. zaliczyć modernizację ulic: Branickiej, Dymarek, Rumiankowej, Suchy Jar, Szymańskiego czy Wyciąskiej, rozbudowę ul. Odmętowej, budowę miejsc parkingowych na alejach: Jana Pawła II, Przyjaźni i Róż, modernizację budowę ogródków jordanowskich na osiedlach: Chałupki, Kościelniki, Pleszów, Ruszcza, Wyciąże i ul. Stare Wiślisko, budowę boiska wielofunkcyjnego na os. Szklane Domy przy Szkole Podstawowej nr 88, boiska przy ul. Bardosa czy zagospodarowanie parku Wiśniowy Sad.

Co więcej, bez względu na umowę społeczną, zrealizowano też 154 zadania na łączną kwotę 177 mln zł. Z tych środków wyremontowano i udrożniono rowy na ulicach: Branickiej, Brzeskiej, Calińskiego, Deszczowej, Jeziorko, Karasiewicza, Kąkolowej, Kuśnierskiej, Nadwodnej, Odmętowej, Ostafina, Podstawie, Prawocheńskiego, Pysocice, Rzepakowej, Stopki, Szymańskiego, Wiatracznej i Wróżenickiej.

Wykonano remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg – naprawy prowadzone były przede wszystkim na alejach: Andersa, Jana Pawła II, Solidarności oraz ulicach: Brzeskiej, Bulwarowej, Igołomskiej, Kocmyrzowskiej, Kościelnickiej i Podbipięty.

Zmodernizowano i wyremontowano ogródki jordanowskie oraz zieleńce i skwery na osiedlach: Centrum A, Centrum B, Centrum C, Centrum D, Handlowym, Kolorowym, Krakowiaków, Na Skarpie, Ogrodowym Przylasek Rusiecki, Słonecznym, Szklane Domy, Szkolnym, Teatralnym, Uroczym, Wandy, Willowym, Zgody, Zielonym, a także na ulicach: Podstawie, Suchy Jar/Jezierskiego i Wiatracznej.

Wyremontowano drogi i chodniki na osiedlach: Centrum A, Centrum B, Centrum C, Centrum D, Chałupki, Górali, Młodości, Handlowym, Hutniczym, Kolorowym, Krakowiaków, Na Skarpie, Ogrodowym, Słonecznym, Sportowym, Spółdzielczym, Stalowym, Szklane Domy, Szkolnym, Teatralnym, Uroczym, Wandy, Willowym, Zgody, Zielonym, alejach: Andersa, Przyjaźni i Róź, oraz na ulicach: Bieńczyckiej, Biwakowej, Boruty-Spiechowicza, Brzeskiej – przystanek, Cerchów, Ciekowiec, Czuchajowskiego, Daniłowskiego, Drożyskiej, Dybowskiego bocznej, Flame, Gajocha, Jeziorko, Jutrzyńskiej, Karasiewicza-Tokarzewskiego, Kąkolowej, Klasztornej, Kłosowej, Kocmyrzowskiej, Kontryma, Luzara, Mierzwy, Mościckiego, Nenckiego, Obrońców Krzyża, Orkana, Ostafina, Plażowej, Płoszczyny, Podstawie, Prawocheńskiego, Rudni, Rusieckiej, Rydza Śmigłego, Samostrzelnika, Sawy Calińskiego, Seiferta, Sieroszewskiego, Stare Wiślisko, Struga, Szlifierskiej, Szymańskiego bocznej, Wróżenickiej, Zachemskiego, Zakępie, Ziemskiej i Żeromskiego.

W najbliższym czasie miasto wyda jeszcze kolejne 154 mln zł, m.in. na rewitalizację Przylasku Rusieckiego, modernizację ulic, budowę ścieżek rowerowych oraz renowację kopca Wandy.

Do najważniejszych celów należy także m.in. modernizacja ul. Klasztornej, której realizacja została opóźniona. Na etapie konsultacji społecznych okoliczni mieszkańcy nie zgodzili się bowiem na rozwiązania koncepcyjne, które zakładały poszerzenie zajętego terenu. Po rozmowach i nowych ustaleniach zmniejszono szerokość pasów jezdnych. Uwagi dotyczące tego zadania napływały przez blisko rok, należało dokonać zmian w projekcie, co przyczyniło się do zaistniałego opóźnienia.

Na modernizację ul. Klasztornej składają się: wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W budżecie Krakowa na rok 2018 zarezerwowano kwotę 5 992 218 zł, a w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w 2019 roku kwotę 2 192 600 zł, a w roku 2020 – 1 mln zł.

Dokumentacja projektowa jest w końcowej fazie uzgadniania. 10 sierpnia Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wszczęło postępowanie o wydanie decyzji wodnoprawnej na wykonanie urządzeń wodnych, prowadzenia przez wał przeciwpowodziowy rzeki Wisły rurociągów oraz wprowadzenie wód opadowych do kanału Lesisko. W tym roku planowane jest rozpoczęcie realizacji robót, pod warunkiem uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, w tym ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.