górne tło

Parkingi P&R dla posiadaczy Karty N

Osoby posiadające Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem, uprawniającą do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w Krakowie, mogą (po udokumentowaniu uprawnienia), uzyskać imienny bilet wolnej jazdy, zapisany na nośniku w formie spersonalizowanej karty elektronicznej. Bilet wydawany jest na okres zgodny z ważnością dokumentów potwierdzających uprawnienie.

Po jego otrzymaniu skorzystać można z systemu "Parkuj i Jedź" (P&R). System jest ściśle powiązany z komunikacją miejską, a parkingi są lokalizowane w rejonie pętli tramwajowych i ważniejszych punktach przesiadkowych:

- P&R Czerwone Maki,

- P&R Kurdwanów,

- P&R Nowy Bieżanów.

Realizowane są kolejne zadania związane z budową parkingów w tym systemie: P&R Mały Płaszów oraz P&R Bronowice.

 

Bilety wolnej jazdy w formie zapisu na KKM, po udokumentowaniu spełnienia wymaganych warunków, wydawane są:

http://kmkrakow.pl/bilety/bilety-wolnej-jazdy.html