górne tło

Nie ma wakacji od segregacji – to wiedzą krakowscy uczniowie

Nadszedł czas wolny od nauki, ale uczniowie dobrze wiedzą, że nie ma wakacji od dbania o środowisko. W Krakowie coraz więcej szkół przyłącza się do programu edukacji ekologicznej, który realizuje Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. W projekcie „Krakowskie szkoły najlepiej segregują odpady” uczestniczy już prawie 30 podstawówek. Czerpią z niego nie tylko wiedzę, ale i motywację do działań dodatkowych, często wykraczających poza programowe minimum.

Program ruszył w październiku 2017 roku. Ma kształtować postawy proekologiczne dzieci i młodzieży, zachęcać najmłodszych do selektywnej zbiórki odpadów i ochrony środowiska, a także pomóc szkołom w organizacji właściwego systemu segregacji odpadów.

Do programu zgłosiła się m.in. Szkoła Podstawowa nr 140 im. Stanisława Wyspiańskiego w Nowej Hucie. – W naszej szkole mamy dwóch nauczycieli koordynatorów programu, którzy wzięli udział w specjalnym szkoleniu. Od Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania dostaliśmy kosze do segregacji, które stanęły w miejscach ogólnodostępnych, np. w świetlicy, szatni, na korytarzu, przy sali gimnastycznej. A potem postanowiliśmy z własnych środków kupić dodatkowe kosze, teraz każda sala szkolna i przedszkolna ma swój kosz do segregacji – opowiada dyrektor placówki Ewelina Sitarz.

W ramach programu odbywają się szkolenia metodyczne dla nauczycieli, szkoły otrzymują materiały dydaktyczne zgodne z ministerialną podstawą programową, a uczniowie odwiedzają siedzibę MPO i Lamusownię, gdzie biorą udział w warsztatach edukacyjnych prowadzonych przez specjalistów. Zajęcia o tematyce ekologicznej mają także w szkole.

– Program się u nas bardzo dobrze przyjął – podkreśla dyrektor Ewelina Sitarz. – Na początku zastanawialiśmy się, czy dzieci poradzą sobie z segregowaniem, ale obawy szybko minęły. Uczniowie upominają teraz jedni drugich i sami się pilnują, żeby był porządek. Bardzo zaangażowali się rodzice, którzy w ramach rady rodziców zbierają makulaturę, a środki pozyskane z jej sprzedaży przeznaczają na cele edukacyjne. Zorganizowaliśmy w szkole konkurs plastyczny związany z tematyką segregacji, a nagrody, właśnie z tych środków, zakupili rodzice.

Dzięki programowi MPO szkołom łatwiej jest zorganizować system selektywnej zbiórki odpadów. Każda szkoła otrzymuje także zestaw pojemników do ustawienia na zewnątrz budynku. Są ładne i gabarytowo w sam raz. – Pod naszą szkolą zrobiło się bardziej kolorowo, pojemniki ozdobiły szary budynek. Dzieci bardzo je lubią i chętnie z nich korzystają – zapewnia dyrektor Szkoły Podstawowej nr 140.

Udział w programie jest dobrowolny, ale MPO deklaruje, że chciałoby nim objąć wszystkie szkoły podstawowe w Krakowie. Kolejny nabór odbędzie się po wakacjach. Niezdecydowane placówki mogą skorzystać z doświadczenia tych, które już przystąpiły do akcji. Ich listę, a także więcej informacji o samym programie, można znaleźć tutaj.