górne tło

Nowy dyrektor ZIKiT

Nowym pełniącym obowiązki dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu został Marcin Hanczakowski - radca prawny, były dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Krakowa. Doświadczenie zdobyte w zakresie gospodarki komunalnej oraz radcowskie pomoże mu w sprawnym przeprowadzeniu reorganizacji ZIKiT-u.

Marcin Hanczakowski to absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1997 r. radca prawny. Posiada duże doświadczenie, nie tylko w zawodzie radcy prawnego. Pracował w administracji publicznej, pełniąc m.in. przez kilka lat funkcję dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krakowa. Zasiadał w organach zarządczych spółek kapitałowych, w tym spółek Skarbu Państwa, oraz radach nadzorczych. Współuczestniczył w realizacji wielu projektów infrastrukturalnych.

Po podjęciu przez Radę Miasta Krakowa uchwał dotyczących reorganizacji ZIKiT rozpisany zostanie konkurs na stanowisko dyrektora jednostki. Do tego czasu funkcję tę będzie pełnił Marcin Hanczakowski.