górne tło

„Złota rączka” przyjdzie seniorom z pomocą

Rusza miejski program „Złota rączka”, którego celem jest zapewnienie nieodpłatnej pomocy seniorom w drobnych, domowych  naprawach. Projekt skierowany jest do osób powyżej 60. roku życia, w pierwszej kolejności samotnych i niepełnosprawnych, prowadzących jednoosobowe gospodarstwo. Zakres pomocy obejmuje drobne naprawy, niewymagające natychmiastowej interwencji, specjalistycznej wiedzy lub uprawnień, jak również niepociągające za sobą dużych nakładów finansowych. Naprawy wykonywane są wyłącznie w lokalu zamieszkiwanym przez osobę ubiegającą się o pomoc.

W zakres bezpłatnych usług i napraw wchodzą:

Materiały niezbędne do wykonania prac, np. uszczelkę, czy silikon, musi zapewnić osoba ubiegającą się o wsparcie. Narzędzia do wykonania prac zapewnia MOPS. W szczególnych przypadkach możliwe jest towarzyszenie osobie starszej w zakupie niezbędnych materiałów. Usługa realizowana będzie w mieszkaniu seniora, ale pracownik ma prawo odmówić jej wykonania, jeśli na miejscu stwierdzi, że nie ma do tego technicznych możliwości.

Jak uzyskać wsparcie w ramach programu?

Wystarczy zadzwonić na numer 12 616 78 14 i wskazać, jakiego rodzaju pomoc jest potrzebna. Przyjęcie zgłoszenia będzie wymagało podania danych kontaktowych, ale także wieku i sytuacji, w jakiej znajduje się osoba ubiegająca się o usługę. Potem pozostaje już tylko czekać na kontakt „Złotej rączki” w celu potwierdzenia i umówienia wizyty, jeśli po weryfikacji zgłoszenia osoba dzwoniąca zostanie zakwalifikowana do uzyskania nieodpłatnej pomocy w ramach programu. Zrealizowanie usługi potwierdzane będzie pisemnie – zgodnie z protokołem wykonania naprawy.

Program „Złota rączka” realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie przy wsparciu Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych – w ramach działań referatu ds. młodzieży i seniorów. Inicjatorem programu, wzorowanego na pomyśle z Poznania, jest pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. polityki senioralnej.