górne tło

Kraków miastem startupów

Miasto Kraków należy do głównych centrów startupowych w Polsce. Prestiżowy portal INC.com z polskich miast wskazał Kraków jako przykład miasta, w którym prężnie rozwija się środowisko startupowe.

Według raportu „Polskie Startupy 2017” w Krakowie odbywa się w ciągu roku ponad 500 wydarzeń o tematyce startupowo – technologicznej, a czołowe krakowskie startupy ściągnęły do Krakowa już łącznie ponad 500 mln zł w inwestycjach.

Urząd Miasta Krakowa już od lat zaangażowany jest w działania służące promocji i wspieraniu krakowskich startupów. Jego działania polegają najczęściej na promocji, wsparciu finansowym oraz współorganizacji wydarzeń.

W bieżącym roku już po raz czwarty miasto zorganizuje start KRK up, czyli Tydzień startupów w Krakowie. To wielki festiwal startupowy, najważniejsze wydarzenie tego typu w Krakowie. Start KRK up odbywa się jesienią i trwa przez tydzień. W jego trakcie każdego roku odbywa się blisko trzydzieści wydarzeń służących nie tylko promocji krakowskich startupów, ale także szkoleniom i warsztatom, spotkaniom z ekspertami czy wreszcie promocji postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży.

Wydział Rozwoju UMK prowadzi też stałą współpracę z organizacjami budującymi krakowskie środowisko startupów, jak Fundacja Wspierająca OMG KRK, Fundacja Kraków Miastem Startupów, czy GeekWeek. Dzięki Otwartym Konkursom Ofert, Gmina może wspierać finansowo zgłaszane projekty. W ten sposób w minionych latach wsparcie otrzymały m.in. OMG KRK, Inkubator Przedsiębiorczości Nowa Huta czy Krakowski Park Technologiczny. Wydział Rozwoju UMK uczestniczył także w organizacji wszystkich zrealizowanych dotąd Smogathonów – hackatonów, których celem jest wypracowywanie technologii i metod walki ze smogiem.

Inną formą wspierania rozwojów startupów w Krakowie jest udział UMK w projekcie CERIecon Playpark stanowiącego część programu CERIecon – Central Europe Regional Innovation Ecosystems Networg”. Oprócz Krakowa biorą w nim także udział między innymi takie Miasta jak: Wiedeń, Wenecja, Stuttgart, Bratysława i inne.

W Krakowie obok Urzędu Miasta równorzędnym partnerem projektu jest Izba Przemysłowo Handlowa. Koncepcja CERIecon Playpark ma na celu stworzenie optymalnego środowiska do generowania pomysłów, rozwoju, doskonalenia oraz przekształcania pomysłów na biznes  w konkurencyjne i kompetentne organizacje gotowe na rynki i konkurentów. Młode firmy, ale także po prostu ludzie z pomysłem na działalność społeczną bądź biznesową otrzymują w ramach projektu przez pół roku przestrzeń co-workingową do pracy a także dostęp do szeregu szkoleń, warsztatów i wsparcia ekspertów. W Krakowie Playpark ulokowano w Nowej Hucie.

Startupy prężnie rozwijają się także przy uczelniach. Dlatego UMK wspiera inicjatywy kół naukowych i organizacji studenckich takie, jak Konkurs Konstrukcji Studenckich (KOKOS) czy Akademicki Nobel.