górne tło

Po wakacjach na lodowisko

Około 1,4 tysiąca dzieci z krakowskich szkół rozpocznie nowy rok szkolny także na lodzie. We wrześniu na sztucznym lodowisku Miejskiego Klubu Sportowego Cracovia przy ul. Siedleckiego ruszą zajęcia łyżwiarskie dla 54 grup liczących po 25 uczniów. Program realizowany przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków - Zachód i Wydział Sportu UMK cieszy się dużym zainteresowaniem – w naborze, który przeprowadzono na początku maja, było więcej chętnych niż miejsc.

Nauka i doskonalenie jazdy na łyżwach będą się odbywać pod okiem wykwalifikowanych i doświadczonych instruktorów MOS Kraków - Zachód. W zajęciach wezmą udział uczniowie klas I–III szkoły podstawowej oraz młodsze dzieci z grup przedszkolnych. Będą szlifować swoje umiejętności w cyklu roku szkolnego od września do maja, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00–14.00.

Program jest finansowany z budżetu miasta. Jego koszt to około 516 000 zł. Zawiera się w nim: wynajem lodowiska, zatrudnienie instruktorów i zakup sprzętu sportowego.