górne tło

Nagroda im. Jerzmanowskich dla Anny Dymnej

Anna Dymna została laureatką tegorocznej Nagrody Polskiej Akademii Umiejętności im. Erazma i Anny Jerzmanowskich. W poniedziałek, 21 maja, na Wawelu nagrodę wręczył Andrzej Kulig – Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta.

Anna Dymna jest aktorką teatralną i filmową, działaczką społeczną, założycielką i prezesem Fundacji Anny Dymnej „Mimo wszystko”. Pierwotnym celem fundacji było utrzymywanie Warsztatów Terapii Artystycznej i opieka nad ich podopiecznymi, niepełnosprawnymi intelektualnie mieszkańcami schroniska w podkrakowskich Radwanowicach. Stopniowo fundacja przekształcała się w dużą instytucję charytatywną, pomagającą osobom chorym i niepełnosprawnym w całej Polsce, organizującą Festiwal Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty, Ogólnopolskie Dni Integracji „Zwyciężać mimo wszystko” oraz Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych „Albertiana”, a także budującą nowoczesne ośrodki rehabilitacyjno-terapeutyczne.

Nagroda Polskiej Akademii Umiejętności im. Erazma i Anny Jerzmanowskich jest przyznawana osobom, które przez „prace literackie, naukowe lub humanitarne, dokonywane z pożytkiem dla ojczystego kraju, potrafią zająć wybitne stanowisko w społeczeństwie polskim”. Nagroda przyznawana była w latach 1915-1938. Została odnowiona w 2009 roku – w stulecie śmierci Erazma Jerzmanowskiego.

Pierwszą laureatką odnowionej nagrody została Janina Ochojska-Okońska, dołączając tym samym do grona świetnych poprzedników m.in.: kardynała Adama Sapiehy, Henryka Sienkiewicza i Ignacego Paderewskiego.