górne tło

„Otwarty Kraków” to nie tylko hasło

Budowa społeczeństwa otwartego, integracyjna rola edukacji oraz popularyzacja działań wspierających różnorodność – będą głównymi tematami trzeciej konferencji organizowanej w ramach miejskiego programu „Otwarty Kraków”. 14 maja po południu w sali Obrad Rady Miasta Krakowa spotkają się przedstawiciele korpusu dyplomatycznego pięciu państw, dyrektorzy krakowskich szkół i placówek oraz reprezentanci mniejszości narodowych i rodzin z doświadczeniem migracyjnym.

W programie konferencji przewidziano trzy dyskusje panelowe (początek o godz. 15:30, zakończenie ok. 19:30). O potrzebach edukacyjnych dzieci z doświadczeniem migracji, zwłaszcza w zakresie znajomości języka oraz wiedzy o kraju pochodzenia i kraju pobytu, mówić będą konsulowie Węgier, Ukrainy, Luksemburga, Słowacji i USA. Działania na rzecz dialogu i edukacji wielokulturowej w krakowskich szkołach i placówkach edukacyjnych przedstawią dyrektorzy czterech krakowskich szkół oraz dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej. W trzecim panelu wezmą udział przedstawiciele środowisk migrantów i mniejszości narodowych, którzy podejmą próbę odpowiedzi na pytanie, jak pogłębiać znajomość języka i wiedzę o kulturze w środowiskach wielokulturowych oraz jak budować społeczeństwo otwarte na dialog i współpracę.

Komitet Organizacyjny konferencji tworzą: radna Krakowa Małgorzata Jantos, pełnomocnik zarządu ds. międzynarodowych Stowarzyszenia Willa Decjusza Danuta Glondys oraz doradca metodyczny ds. wielokulturowości w Krakowie Urszula Majcher-Legawiec. Wydarzenie wspiera m.in. Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych UMK.

Program konferencji [PDF]